Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Uudet koneelliset menetelmät juurikanavan preparoinnissa : vertailtavana WaveOne, TF Adaptive ja OneShape -menetelmät

Show full item record

Title: Uudet koneelliset menetelmät juurikanavan preparoinnissa : vertailtavana WaveOne, TF Adaptive ja OneShape -menetelmät
Author(s): Mäkinen, Jennika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Cariology and Endodontics
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Juurihoito koetaan työläänä ja aikaa vievänä, siksi sen eri vaiheista pyritään tekemään helpompaa ja nopeampaa. Uusimmissa koneellisissa menetelmissä käytetään vain yhtä tai muutamaa instrumenttia juurikanavan preparointiin Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko yhden tai kolmen viilan koneellisilla preparointimenetelmillä säästää aikaa ja saavuttaa enemmän tehokkuutta kuin perinteisillä useampiin instrumentteihin perustuvilla menetelmillä ilman, että preparoinnin laatu kärsii. Tutkittavat menetelmät olivat resiprokaatiota hyödyntävä yhden instrumentin menetelmä, tasaista pyörimisliikettä hyödyntävä yhden instrumentin menetelmä sekä resiprokaatiota ja tasaista pyörimisliikettä hyödyntävä kolmen instrumentin menetelmä. Preparointiin käytettyä aikaa, kanavamorfologian säilymistä ja juurentäytteiden tiiviyttä arvioitiin akryyliblokeista ja humaanihampaista sekä visuaalisesti että laskennallisen mallin mukaan. Yhden tai kolmen instrumentin menetelmät olivat jonkin verran nopeampia kanavan preparoinnissa kuin perinteinen menetelmä. Juurikanavan esilaajentaminen vaikutti kanavamorfologian säilymiseen suotuisasti. Preparoinnin jälkeen poikkileikkaukseltaan pyöreissä kanavissa juurentäytteet olivat tiiviimpiä verrattuna epäsäännöllisen muotoisiin kanaviin. Aiempaa koonisemmat instrumentit vaativat ainakin ahtaissa kanavissa juurikanavan esilaajennuksen, jotta kanavamorfologia säilyisi. Jos esilaajennus tehdään koneellisesti, ei voida enää puhua yhden viilan menetelmästä.
Keyword(s): WaveOne TF Adaptive OneShape glidepath


Files in this item

Files Size Format View
Tutkielma02122015.pdf 2.012Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record