Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Missä nälkä tuntuu? - Ruokasuhde lasten kuvakirjoissa

Show full item record

Title: Missä nälkä tuntuu? - Ruokasuhde lasten kuvakirjoissa
Author(s): Pettinen, Petra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Bachelor's Programme in Education
Specialisation: Early Education Teacher
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Lapset tutustavat ja ihmettelevät ruokaa jo pienestä pitäen. Myös sillä, miten aikuisina puhumme lasten kuullen ruoasta ja syömisestä sekä miten ne esitetään lasten kuluttamissa kulttuurin muodoissa on vaikutusta heidän ruokasuhteensa muodostumiseen. Näistä muodoista lastenkirjallisuus on iso osa lasten arkea. Lasten kuvakirjat ovat pienten lasten peruskirjoja, joita heille luetaan, ja joita he voivat tutkia myös itsenäisesti. Tämän tutkielman tarkoituksena on kartoittaa, millaisena ruoka ja syöminen esitetään lasten, ruokaa koskevissa, kuvakirjoissa sekä miten havaintoja voidaan tulkita lasten ruokasuhdetta koskevan teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta. Tämä tutkimus on laadullinen. Tutkimusaineisto koostui neljästä vuonna 2021 julkaistusta lasten kuvakirjasta. Aineistossa oli mukana kolme alun perin suomeksi kirjoitettua kirjaa sekä yksi ruotsista suomeksi käännetty kirja. Tutkielmassa käytettiin aineistonanalyysimenetelmänä teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkimustulokset osoittivat, että aineiston kirjoissa käsitellään ruokaa sekä syömiseen liittyviä teemoja laajasti ja monipuolisesti eri näkökulmista. Kirjojen kuvat sekä teksti tukivat toisiaan, mutta välittivät viestejä myös itsenäisesti. Tutkimustulokset osoittivat myös, että ruokasuhde-viitekehyksen elementteihin liittyviä teemoja käsiteltiin kaikissa aineiston kirjoissa. Kaikista kirjoista nousi esiin pelkistettyjä ilmauksia, jotka on mahdollista liittää ruokasuhde-viitekehyksen elementteihin. Tutkimustulokset auttavat ymmärtämään sitä, miten laajasta ilmiöstä ruokasuhteessa on kyse, sekä kuinka suuri vaikutus lasten ruokakasvatuksella sekä lastenkulttuurilla on ruokasuhteen muodostumiseen.
Keyword(s): Ruokasuhde ruokasuhde-viitekehys lastenkirjallisuus lasten kuvakirjat


Files in this item

Files Size Format View
Pettinen_Petra_tutkielma_2023.pdf 598.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record