Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

IT SIAM toimintojen kehitysprojekti

Show full item record

Title: IT SIAM toimintojen kehitysprojekti
Author(s): Kaleva, Tomi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master's Programme in Computer Science
Specialisation: Software
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tutkimuksen kohteena oli lentoyhtiö Finnair. Finnair on tehnyt monia muutoksia IT-järjestelmiinsä ja johtamisessa viime vuosina. Vuoden 2020 lopussa kaikki palvelut siirrettiin AWSpilveen ja fyysisten palvelinkeskusten käytöstä luovuttiin. Tämä toimintamalli on parantanut IT-järjestelmien toimivuutta, koska pilvipalvelujen saatavuus ja käytettävyys on korkea. Silti järjestelmissä on ollut ongelmia, joiden syynä ovat olleet järjestelmätoimittajan ongelmat ohjelmiston kanssa. SIAM (Service Integration and Management) on lähestymistapa useiden palveluntarjoajien hallintaan ja niiden integroimiseen yhdeksi liiketoiminnalliseksi IT-organisaatioksi. SIAM tavoitteena on integroida saumattomasti erilaiset sisäiset ja ulkoiset palveluntarjoajat toisiinsa. SIAM on uusi termi IT-ympäristön hallinnasta. SIAM toiminnolle ei ole tarkkaa määritelmää, mutta yritykset voivat itse määritellä, kuinka käyttää sitä ympäristönsä kehittämiseen. SIAM on terminä niin uusi, ettei sille ole vielä löydettävissä parhaita käytäntöjä. SIAM toiminto voi olla yrityksen sisäinen toimintaa tai toimittajalta ostettua palvelua. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin SIAM aiheiseen kirjallisuuteen ja verkkosivuihin. Tutkimuksessa havaittiin, että jonkin verran tieteellistä materiaalia oli saatavilla SIAM aiheesta. Näiden materiaalien pohjalta laadittiin yhteenveto, jota käytettiin tutkimuksen aikana. Kirjallinen aineisto auttoi tutkimuksen aikana ymmärtämään, miten määritellään SIAM toiminto. Näitä tietoja verrattiin tutkimushaastatteluissa kerättyihin tietoihin. Tutkimuksen lopuksi laadittiin selvitys kuinka hyvin SIAM toiminto saatiin käyttöönotettua Finnarilla. Arvioinnin perusteella laadittiin suosituksia jatkotoimenpiteistä ja suositus miten SIMA toimintoja tulisi edelleen kehittää.
Keyword(s): SIAM pilvipalvelut kehitysprojekti


Files in this item

Files Size Format View
Kaleva_Tomi_ maisterintutkielma_2023.pdf 3.715Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record