Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaaminen vedestä – uudentyyppisen maaperäilmaisimen karakterisointi

Show full item record

Title: Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaaminen vedestä – uudentyyppisen maaperäilmaisimen karakterisointi
Author(s): Kuusisto, Minttu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master's Programme in Atmospheric Sciences
Specialisation: Atmospheric Chemistry and Analysis
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tässä työssä on karakterisoitu uudentyyppisen ilmaisimen toimintaa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vesimittauksissa. Karakterisointi tehtiin ilmaisimelle, jota on aikaisemmin hyödynnetty vain maaperämittauksissa. Ilmaisimen toimintaa tutkittiin kolmen haihtuvan orgaanisen yhdisteen (asetonin, isopreenin ja metanolin) muodostamien eri väkevyisten vesiliuosten avulla. Ilmaisimen avulla vesiliuoksesta erotetut molekyylit analysoitiin protoninsiirtoreaktio-lentoaikamassaspektrometrilla (PTR-TOF-MS), jonka tuottama data analysoitiin Origin-datankäsittelyohjelmalla. Tutkielmassa perehdytään haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin, ilmaisimen rakenteeseen ja funktionaalisuuteen, diffuusioon, Henryn lakiin ja tulosten tilastolliseen merkitsevyyteen ennen varsinaisia mittaustuloksia. Tuloksissa pohditaan muun muassa virtausnopeuden, lämpötilan ja molekyylikoon vaikutusta vesiliukoisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mitattuun signaaliin. Lisäksi tuloksissa esitetään arviot tutkitun lampinäytteen asetoni- ja metanolipitoisuuksista kevättalvella. Tämän työn karakterisointitutkimustulosten mukaan ilmaisin toimii kvalitatiivisesti ja loogisesti vesiliukoisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittauksissa. Mittauslämpötila vaikuttaa merkittävästi tarkasteltavien yhdisteiden signaalien intensiteetteihin, sillä diffuusio ja haihtuminen ilmaisimessa ovat tehokkaita verrattain korkeassa lämpötilassa. Toisin kuin vesiliukoisten yhdisteiden, rasvaliukoisten yhdisteiden käyttäytymistä ilmaisimessa ei tässä työssä ymmärretty kokonaan.
Keyword(s): PTR-TOF-MS haihtuva orgaaninen yhdiste asetoni metanoli isopreeni


Files in this item

Files Size Format View
Kuusisto_Minttu_maisterintutkielma_2023.pdf 1.135Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record