Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Den operativa vården av metakarpalfrakturer vid Tölö sjukhus

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-02-19T13:28:55Z
dc.date.available 2016-02-19T13:28:55Z
dc.date.issued 2016-02-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5002
dc.title Den operativa vården av metakarpalfrakturer vid Tölö sjukhus sv
ethesis.discipline Hand Surgery en
ethesis.discipline Käsikirurgia fi
ethesis.discipline Handkirurgi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6f88e9af-4fd5-4b33-8e5b-8004a668918f
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Welling, Mia
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract För den här avhandlingen har den operativa vården av metakarpalfrakturer undersökts. Syftet med studien har varit att kartlägga de opererade frakturernas egenskaper och beskriva patientmaterialet. Sammanlagt 95 fall av operererade metakarpalfrakturer vid Tölö och Hertonäs sjukhus från år 2012 ingår i den här undersökningen. Patientberättelser och röntgenbilder har använts som materialkälla. Information om bland annat frakturernas uppkomstmekanismer och felställningar har plockats fram. Resultaten visar att den typiska patienten som har opererats för en fraktur i metakarpalbenet var en ung man som hade skadat handen till följd av ett avsiktligt slag mot någonting. Frakturer i den femte metakarpalen var vanligast och det vanligaste frakturstället var skaftet. Gällande val av operationsteknik var operationer med plattor vanligare och de var i synnerhet överrepresenterade vid frakturer i skaftet. Det här var första gången som den här typens forskning om metakarpalfrakturer gjordes vid Tölö sjukhus. sv
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Lindfors, Nina
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:b82748ec-44d6-46ca-9935-1daab5960412
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2016-01-07 09:26:50:853
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201602191199
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
SyventavaTutkielmaMetakarpaalitMiaWelling.pdf 561.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record