Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kolesterolia sitovan MLN64-proteiinin ilmentyminen ja steroidimetabolian transkriptit CYP11A1 ja HMG-CoA-reduktaasi rintasyövissä

Show full item record

Title: Kolesterolia sitovan MLN64-proteiinin ilmentyminen ja steroidimetabolian transkriptit CYP11A1 ja HMG-CoA-reduktaasi rintasyövissä
Author(s): Ilola, Jaakko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: OncologyBiochemistry and Developmental Biology
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Kolesteroli on solukalvojen välttämätön rakennemolekyyli ja sen pitoisuus solukalvolla vaikuttaa muun muassa kasvutekijäsignalointiin. MLN64 (STARD3) on proteiini, joka kykenee siirtämään kolesterolia solun eri kalvojen välillä ja jonka yli-ilmentyminen soluissa muuttaa solukalvon kolesterolipitoisuutta ja voi siten vaikuttaa solukalvon signaalireitteihin. HER2 (erbB-2) on tyrosiinikinaasireseptoreihin kuuluva HER-ryhmän solukalvoreseptori. HER2-positiivisuus rintasyövässä on syövän ennustetta huonontava tekijä. HER2-positiiviset rintasyövät ilmentävät lähes poikkeuksetta voimakkaasti myös MLN64:ä. Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako rintasyövän MLN64-proteiinin ilmentyminen kolesterolisynteesin avainentsyymin, HMG-CoA-reduktaasin (HMGCR), tai steroidisynteesin pullonkaulaentsyymin, CYP11A1:n, lähetti-RNA-määriin (mRNA-määriin). CYP11A1 ei fysiologisena ilmenny rintarauhaskudoksessa ja sen ilmeneminen voisi mahdollistaa rintasyövän oman steroidisynteesin. Materiaalina oli FinHer-aineiston formaliinifiksoiduista ja parafiiniin valetuista rintasyöpänäytteistä eristetty RNA. RNA käännettiin cDNA:ksi kvantitatiivista PCR-reaktiota varten, jolla tutkittiin näytteiden HMGCR:n ja CYP11A1:n lähetti-RNA-tasot. Tutkielman mukaan MLN64:n voimakas ilmentyminen korreloi positiivisesti HMGCR:n mRNA-määrään. CYP11A1 ilmentyi 16 % näytteistä, mutta korrelaatiota MLN64:n määrään ei havaittu. Tutkimus tukee näkemystä, jonka mukaan voimakas MLN64:n ilmentyminen vaikuttaa syöpäsolujen kolesterolituotantoon.
Keyword(s): MLN64 erbB-2 receptor cholesterol metabolism breast neoplasms cholesterol side-chain cleavage enzyme HMG-CoA reductase Kolesteroli Hydroksimetyyliglutaryyli-CoA-reduktaasit ErbB-2-geenit Duktaalinen rintasyöpä Kasvaimet Kolesterolin sivuketjuja pilkkova enstsyymi Kasvaingeenit MLN64


Files in this item

Files Size Format View
Tutkielma_Jaakko Ilola_Valmis.pdf 871.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record