Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pemfigoidin komorbiditeetit, kliininen kuva ja lääkehoito : retrospektiivinen tutkimus HYKS:issä

Show full item record

Title: Pemfigoidin komorbiditeetit, kliininen kuva ja lääkehoito : retrospektiivinen tutkimus HYKS:issä
Author(s): Pankakoski, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Dermatology and Allergology
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa pemfigoidiin liittyviä edeltäviä sairauksia ja lääkityksiä suomalaisessa potilasotoksessa. Pohjoiseurooppalaisia tutkimuksia aiheesta ei ole tehty. Aineistoon kuului 79 potilasta, joilla oli HYKS:in Iho- ja allergiasairaalassa vuosina 2012–2013 ihon suoralla immunofluoresenssitutkimuksella varmennettu pemfigoidi. Potilaiden hoitokertomuksia tarkasteltiin tutkimuksessa retrospektiivisesti. Noin puolet aineiston potilaista oli miehiä. Keski-ikä sairastuessa oli 76,4 vuotta. Yleisimmät diagnoosit olivat verenpainetauti, tyypin 2 diabetes ja sepelvaltimotauti. Neurologinen sairaus todettiin 45,7 prosentilla ja 24,3 prosentilla oli taustalla syöpätauti. Käytetyimpiä lääkkeitä olivat statiinit, beetasalpaajat ja diureetit. Lähes kaikilla potilailla oli pemfigoidin yleistynyt tautimuoto. Potilailla esiintyi rakkuloita (94,3 %), kutinaa (82,8 %), ihottumaleesioita (54,3 %), limakalvo-oireita (14,3 %) ja urtikarialeesioita (7,1 %). Yleisin ensilinjan hoito oli paikallisen ja systeemisen kortikosteroidin yhdistelmä. Kortikosteroideja käytettiin myös monoterapiana sekä systeemisesti että paikallisesti annosteltuna. Hoito oli pääasiallisesti tehokasta, mutta usein vaadittiin toinenkin hoitolinja. Neurologisten sairauksien ja syöpätautien korkea esiintyvyys aineistossa vastaa kirjallisuudessa kuvailtuja havaintoja. Tulevaisuudessa verrokkitutkimus on välttämätön tarkemmin kuvaamaan taudin komorbiditeetteja.
Keyword(s): Bullous pemphigoid Comorbidity Neurological disease Dementia Malignancy


Files in this item

Files Size Format View
Pemfigoidin kom ... inen tutkimus HYKSissa.pdf 301.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record