Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Miten palliatiivinen sedaatio toteutuu Suomessa?

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-04-25T12:16:42Z
dc.date.available 2016-04-25T12:16:42Z
dc.date.issued 2016-04-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6466
dc.title Miten palliatiivinen sedaatio toteutuu Suomessa? fi
ethesis.discipline Anaesthesiology and Intensive Care Medicine en
ethesis.discipline Anestesiologia ja tehohoito fi
ethesis.discipline Kivunhoito fi
ethesis.discipline Anestesiologi och intensivvård sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/1f40f8ed-281b-475f-b970-0a2e658b7fd5
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Ruoppa, Nina
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Palliatiivisella sedaatiolla tarkoitetaan potilaan muuten hallitsemattoman oireen lievittämistä tarkoituksellisella tajunnantason alentamisella. Se on tarkoitettu viimeiseksi vaihtoehdoksi kuolevan potilaan hoidossa. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää palliatiivisen sedaation käyttöä ja toteutusmenetelmiä Suomessa sähköpostikyselyin. Käsityksemme mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun asiaa on selvitetty. Tavoitteena oli saada tietoa toteutustavoista, käytön yleisyydestä, sedaatiopäätöksen tekemisestä ja kuolevan potilaan hoidosta ennen palliatiivista sedaatiota. Selvityksemme mukaan palliatiivinen sedaatio on Suomessa harvinaista. Myös palliatiivisen sedaation käsite tuntuu olevan epäselvä sitä toteuttaville lääkäreille. Palliatiivisen sedaation toteutustavat ovat vaihtelevia ja eroavat suosituksista mm. opioidien runsaan käytön osalta. Tutkielman pohjalta on järjestetään seminaari, jossa vaihtelevista käytännöistä voidaan keskustella. Lisäkoulutus palliatiivisesta sedaatiosta kuolevien potilaiden parissa työskenteleville olisi käsityksemme mukaan tarpeen hoitokäytäntöjen yhtenäistämiseksi. fi
dct.subject kuoleva potilas fi
dct.subject palliatiivinen fi
dct.subject sedaatio fi
dct.subject kyselytutkimus fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Heiskanen, Tarja
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:f30ffe15-e4e6-4966-8968-6390df0db852
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2016-04-04 08:37:14:882
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201604251513
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
palliatiivinensedaationinaruoppafinal.pdf 965.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record