Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Munuaisten kehitystä säätelevien pleksiini B2 – ja Ret-reseptoreiden välinen vuorovaikutus

Show full item record

Title: Munuaisten kehitystä säätelevien pleksiini B2 – ja Ret-reseptoreiden välinen vuorovaikutus
Author(s): Roininen (os. Mertanen), Saara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Biochemistry and Developmental Biology
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Munuaisen kehitystä on tutkittu laajasti. Yksi tunnetuimmista munuaisen kehitykseen liittyvistä tekijöistä on gliasoluperäisen neutrotrofisen kasvutekijän (Gdnf) aktivoima Ret-reseptorityrosinikinaasi (Ret). Ret:n aktivaatio aloittaa hiirimalleilla tehdyissä tutkimuksissa uretersilmun haarautumisen. Ret:n puutoksen on taas havaittu aiheuttavan munuaisen täydellisen puutoksen. Toinen munuaisen kehitykseen liittyvistä keskeisistä tekijöistä on hiljattain löydetty pleksiini B2 – reseptori (pleksiini B2), jota aktivoi Semaforiini 4C (Sema 4C). Reseptoriaktivaatio aiheuttaa hiirimalleissa munuaisputken haarautumista – aktivaation puutos puolestaan johtaa munuaisputken haarautumisen vähentymiseen, munuaisen pienikasvuisuuteen ja sikiön kuolemaan. Tutkielmani tavoite on tutkia pleksiini B2:n ja Ret:n välistä vuorovaikutussuhdetta erilaisissa solumalleissa ko-immunopresipitaation (Co-IP) ja Western blot – menetelmän avulla. Käytin tutkimuksessani apinoista eristettyä COS7-munuaissolulinjan soluja, joihin siirsin valmistamiani pleksiini B2 – ja Ret-geenikonstrukteja sisältäviä DNA-plasmideja. Plasmidit sisälsivät aminohappo-tunnisteosan, jolla helpotettiin vasta-ainedetektiota. Tutkimustulokseni viittaavat siihen, että reseptorit vuorovaikuttavat keskenään mallissa, jonka solut yli-ilmentävä pleksiini B2:sta ja Ret:iä. Tulos kannustaa selvittämään jatkossa, millainen tämä vuorovaikutus on biokemiallisesti ja toiminnallisesti muissa solumalleissa ja fysiologisissa pitoisuuksissa hiirten alkioiden munuaissoluissa.
Keyword(s): Western blot Pleksiini B2 – reseptori (pleksiini B2) Ret-reseptorityrosiinikinaasi (Ret) Ko-immunopresipitaatio (Co-IP)


Files in this item

Files Size Format View
Tutkielma_Saara_Roininen(2).pdf 1.236Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record