Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden mittaaminen : kahden mittarin analyysi suomalaisilla aikuisilla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-05-19T11:08:06Z
dc.date.available 2016-05-19T11:08:06Z
dc.date.issued 2016-05-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6763
dc.title Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden mittaaminen : kahden mittarin analyysi suomalaisilla aikuisilla fi
ethesis.discipline Public Health en
ethesis.discipline kansanterveystiede fi
ethesis.discipline Folkhälsovetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/96711a08-4d5d-4103-ad08-25b03d308bac
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Eskola, Vilja
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkimuksessa analysoitiin kahden nikotiiniriippuvuusmittarin, 'Wisconsin Inventory of Smoking Dependence Motives' (WISDM) ja 'Fagerström Test for Nicotine Dependence' (FTND), välisiä yhteyksiä. Aineistona käytettiin vanhempaa suomalaista kaksoskohorttitutkimusta, joka alkoi vuonna 1975. Kyseisestä tutkimuksesta hyödynnettiin vuonna 2011 tehtyä kyselyä, jossa nykyisiä ja entisiä tupakoitsijoita pyydettiin vastaamaan sekä FTND- että WISDM-nikotiiniriippuvuusmittareihin sisältyviin kysymyssarjoihin. Kaksosia analysoitiin yksittäisinä henkilöinä, mutta heidän keskinäistä riippuvuuttaan korjattiin tilastollisesti. Tässä tutkimuksessa otettiin huomioon vain henkilöt, jotka tupakoivat nykyisin tai ovat joskus tupakoineet säännöllisesti. Kaksostutkimuksessa käytetyssä WISDM-mittarissa oli kolme ulottuvuutta. Kunkin ulottuvuuden yhteyttä FTND-mittariin tutkittiin vuorollaan regressioanalyyseissä. Analyysit tehtiin erikseen entisille (n = 2221-2360) ja nykyisille tupakoitsijoille (n = 1388-1498). Lisäksi riippuvuusmittareiden välisiä yhteyksiä vakioitiin eri muuttujilla, joita olivat ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutus ja alkoholin käyttö. Tulokset osoittivat, että WISDM-ulottuvuuksista erityisesti ensisijaiset riippuvuusmotiivit -ulottuvuus on voimakkaasti yhteydessä FTND-mittariin. Kaikkien WISDM-ulottuvuuksien yhteys FTND-mittariin oli voimakkaampi nykyisillä kuin entisillä tupakoitsijoilla. Vakioinnit eivät merkittävästi vaikuttaneet mittareiden väliseen yhteyteen. WISDM-mittari – erityisesti sen ensisijaismotiivit-ulottuvuus - näyttää mittaavan luotettavasti nikotiiniriippuvuutta suomalaisessa aikuisväestössä. fi
dct.subject FTND
dct.subject WISDM
dct.subject nikotiiniriippuvuus fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Korhonen, Tellervo
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:4633f9df-f057-4823-9f91-42e252bf075f
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2016-04-19 14:25:43:642
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201605191738
dc.type.dcmitype Text
dct.subject.mesh Tupakkariippuvuus fi
dct.subject.mesh Nikotiini fi
dct.subject.mesh Psykometria fi
dct.subject.mesh Tupakointi fi

Files in this item

Files Size Format View
tupakka- ja nik ... hden mittarin analyysi.pdf 727.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record