Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Rab23:n vaikutus pitkien luiden kehitykseen

Show full item record

Title: Rab23:n vaikutus pitkien luiden kehitykseen
Author(s): Mäkinen, Lauri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Orthodontics
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Rab23:n vaikutukset intramembranoottiseen luutumiseen ovat olleet tunnetut 2000-luvun alusta, mutta geenin täsmälliset vaikutukset endokondraalisten luiden kehitykselle ovat yhä osittain epäselvät. Tämän tutkielman tavoitteena on havainnoida ja dokumentoida Rab23^opb2-genotyypin vaikutukset pitkien luiden fenotyyppiin käyttäen aineistona 15,5-18,5 sikiövuorokautisten hiirten olka- ja reisiluita ja menetelminä histokemiallisia värjäyksiä sekä in situ hybridisaatiota. Tutkimuksessa havaittiin Rab23^opb2-mutaation vaikuttavan hiirten olkaluiden kokonaispituuteen (p<0,05) sekä mineralisoituneen korteksin (p<0,05) ja distaalisen proliferoivan vyöhykkeen pituuksiin. Lisäksi kondrosyyttien maturaatiossa havaittiin epäjärjestäytyneisyyttä reservin kondrosyyttien muuntuessa proliferoiviksi. Löydökset sopivat yhteen aiemman tutkimuksen kanssa, jonka perusteella Rab23:n tiedetään osallistuvan hedgehog-signaloinnin säätelyyn. Sen sijaan havainto kondrosyyttien maturaation epäjärjestäytyneisyydestä voi olla riippumaton hedgehog-signaloinnista. Aihe edellyttää jatkotutkimuksia.
Keyword(s): Rab23 Hedgehog signaling Bone


Files in this item

Files Size Format View
syventava tutkielma lauri makinen.pdf 2.145Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record