Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

"America, Home of the Worthy" : Political Debates and Newspaper Responses to the Dillingham Commission Report 1910 -1911

Show full item record

Title: "America, Home of the Worthy" : Political Debates and Newspaper Responses to the Dillingham Commission Report 1910 -1911
Author(s): Puronen, Kirsti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Discipline: General History
Language: English
Acceptance year: 2016
Abstract:
Tutkimuksen aiheena ovat Yhdysvaltain siirtolaisuuskomission loppuraportin herättämät reaktiot ja vastaukset vuosina 1910 – 1911. Tavoitteena on selvittää, minkälaisia reaktioita loppuraportti herätti niin sanomalehdissä kuin Kongressissa. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä käytetään valkoisuuden tutkimusta yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja rodullisesta näkökulmasta. Valkoisuuden tutkimus (whiteness studies) arvioi valkoisuuden käsitettä historiallisena ja sosiaalisena ilmiönä. Tässä tutkimuksessa sitä käytetään erityisesti tunnistamaan siirtolaisuuskomission raportissa ilmenevät rotukäsitteet. Valkoisuuden tutkimuksen viitekehys antaa tutkimukselle mahdollisuuden ymmärtää, mitä syvempiä oletuksia kätkeytyy julkisivun taakse. Ensisijaisina lähteinä toimivat sanomalehtiartikkelit, Yhdysvaltain kongressin pöytäkirjat sekä siirtolaisuuskomission loppuraportti. Valtavat siirtolaisvirrat Yhdysvaltoihin 1900-luvun alussa synnyttivät yhteiskunnallista keskustelua siitä, mitkä siirtolaisryhmät olivat rodullisesti hyväksyttäviä ja mitkä eivät. Yhdysvalloissa maahanmuuton vastustajat vaativat hallitukselta yhä tiukempia toimia siirtolaisuuden rajoittamiseksi. Tämän ilmapiirin myötä perustettiin vuonna 1907 Yhdysvaltain siirtolaisuuskomissio, jonka päämääränä oli tuottaa tietoa uusista siirtolaisista. Komission tutkimuksen loppuraportti heijastaa vahvasti vallitsevia ennakkoluuloja sekä rotuopillisia ja eugeenisia käsityksiä. Tutkimuksessa todetaan, että komission loppuraportissa ilmenee siirtolaisuusvastaisuutta ja sen sisäänrakennettuja käsityksiä siitä, ketkä olivat rodullisesti valkoisia ja ketkä eivät. Rotuopin asettamat ”valkoisuuden” rajat määrittelivät, ketkä kykenivät assimiloitumaan amerikkalaiseen yhteiskuntaan ja omaksumaan valkoisen identiteetin. Tutkimuksen pääasiallinen tulos on huomio, että siirtolaisuusvastaisuus ja homogeenisen yhteiskunnan tavoittelu vaikuttivat merkittävästi komission loppuraporttiin. Tutkimuksessa käy ilmi, miten 1900-luvun alun rotuoppi sekä eugeniikka muokkasivat säädettyjä normeja ja niin sanottuja amerikkalaisia arvoja. Kongressissa ilmaistut mielipiteet näkyivät Komission loppuraportissa ja näin ollen myös sanomalehdissä. Tutkimuksen toinen merkittävä tulos liittyy siihen, kuinka komission loppuraportin ehdottamat siirtolaisuuden rajoitukset vaikuttivat merkittävästi Yhdysvaltain tulevaan siirtolaisuuspolitiikkaan.
Keyword(s): valkoisuuden tutkimus siirtolaisuus Yhdysvallat siirtolaisuuskomissio


Files in this item

Files Size Format View
Puronen_Kirsti_pro gradu_2016.pdf 1.424Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record