Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kappa : japanilaisen vesihirviön monet kasvot

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-06-02T09:35:33Z
dc.date.available 2016-06-02T09:35:33Z
dc.date.issued 2016-06-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7098
dc.title Kappa : japanilaisen vesihirviön monet kasvot fi
ethesis.discipline Religionsvetenskap sv
ethesis.discipline Study of Religions en
ethesis.discipline Uskontotiede fi
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/A128e13b-c8c7-442c-8130-5f5ff2764cb1
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/27361d37-50a1-4a6f-8576-0e9bd9b78791
ethesis.department Institutionen för religionsvetenskap sv
ethesis.department Department of Comparative Religion en
ethesis.department Uskontotieteen laitos fi
ethesis.faculty Teologiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Theology en
ethesis.faculty Teologinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/fd312b62-ea5f-48b0-ab8b-3cf13ce594a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Korhonen, Elisa
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Yōkait ovat tuttuja hahmoja japanilaisissa kansansaduissa. Näihin hirviöiksi luokiteltaviin otuksiin voi törmätä edelleen nykypäivänäkin mitä erilaisimmissa yhteyksissä. Yōkaita esiintyy muun muassa animessa, mangassa, peleissä ja maskotteina. Tämän pro gradututkielman aiheena on kappa, joka on eräs yōkaiden-heimoon kuuluva olio. Kappa on vähän tutkittu aihe ja varmasti melko tuntematon monille. Yōkait ovat hieman laajemmin tutkittu aihe, mutta eivät kovinkaan tunnettu aihe suomalaisen uskontotieteen piirissä. Siksi pro gradu-tutkielman alkupuoliskolla käsitellään ensin yleiselle tasolla yōkaiilmiötä, ennen kuin tutkimus keskittyy tarkemmin kappaan. Kapan hahmoa ei kykenisi ymmärtämään kunnolla, jos yōkai-ilmiö olisi lukijalle tuntematon. Kapan hahmoa lähestytään siitä kertovien tarinoiden kautta. Tarinoita kapasta on koottu analyysia varten japanin kansantarustosta, nykyaikaisista japanilaisista tarinoista sekä länsimaalaisista tarinoista. Aineistonani on kirjallisia lähteitä, animaatiosarjoja sekä elokuvia, sarjakuvia ja peli. Metodina on narratiivinen analyysi, koska analysoin tarinoita. Tutkimuskysymyksinä on tutkia sitä, miten kappaa kuvataan ulkoisesti, millaisena sen persoona esitetään tarinoissa ja mikä on kapan merkitys tarinan juonen kannalta. Nämä kolme näkökulmaa ovat kappaa käsittelevien tarinoiden analyysin keskiössä. Kappa on erityinen muihin yō kaihin nähden sen suhteen, että kappaan voi törmätä myös länsimaalaisissa tarinoissa. Useat yōkait ovat sellaisia, että ne esiintyvät vain japanilaisissa tarinoissa. Koska kappaa koskevia tarinoita on kerätty aineistoksi eri aikakausilta ja erilaisista kulttuurikonteksteista, työssä vertaillaan sitä, miten kappaa mahdollisesti kuvataan eri tavalla erilaisissa tarinoissa. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman kattava kuva siitä, minkälainen olio tarinoiden kappa on. Toisen tutkimuskysymyksen kapan hahmon tutkimisen lisäksi muodostaa japanilaisten tarinoiden kapan vertaaminen länsimaalaisten tarinoiden kappaan. Haluan tutkia sitä, eroavatko japanilainen ja länsimaalainen kappa toisistaan. Tämän tutkimuksen tuloksia ovat siis kootut kuvaukset kapan hahmosta sen ulkoisten piirteiden, sen persoonan ja sen tarinan juonellisen merkityksen kannalta. Tällaiset tiivistelmät kapasta on koottu niin japanilaista kansantarinoista, nykypäivän japanilaisista tarinoista sekä länsimaalaisista tarinoista. Yhtä ainoaa kuvausta kapasta, joka olisi ollut selkeästi muita yleisempi, ei löytynyt. Vertaillessa japanilaista ja länsimaalaista kappaa löytyi kuitenkin selkeitä eroja kapan hahmon merkityksessä tarinoissa. Länsimaalaisissa tarinoissa kappa oli yleensä esitetty vain hirviönä, jota vastaan taistella, kun puolestaan japanilaisissa tarinoissa kappa ei ikinä ollut läpeensä paha hahmo. Japanilaisten tarinoiden kapan kanssa kykeni muun muassa neuvottelemaan. Tulkintani mukaan japanilaisissa tarinoissa kappa oli usein kuvattu enemmänkin varoittavana esimerkkinä kuin pahana hahmona. fi
dct.subject kappa
dct.subject yōkai
dct.subject shintolaisuus fi
dct.subject japanilaiset kansansadut fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:5798bccb-08fc-4fbf-b40c-c3f7a3e4c9a1
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2016-04-25 17:27:55:089
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201606022012
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Kappa_KorhonenElisa.pdf 2.446Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record