Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Suomalainen henkisen valmennuksen tutkimus avoimen taidon lajeissa

Show full item record

Title: Suomalainen henkisen valmennuksen tutkimus avoimen taidon lajeissa
Author(s): Eronen, Kimmo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
One of the most visible themes in coach education during recent years has been mental coaching, which means applying sport psychology in to coaching. Understanding of the nature of mental coaching in open skill sports and its practical applications have only started to arise. This Thesis's aim was to build a synthetic review of Finnish open skill sport studies and reflect it on international sport psychology theories. The Thesis was made with review method, which is a study based on a qualitative synthetic analysis. Material was gathered using Finnish universities publications search engines and other study search engines. The studies criteria was to be at least Licentiate and eight studies matching the criteria were found. Results were found both from the general level of sport psychology in Finland and single study subjects. Even though Finnish children start sports younger than before, the studies have all except one focused on ages 14 and above. Motivation has been a very popular subject of Finnish studies, but the new phenomena's of international sport psychology self-confidence studies have been neglected. Task-cohesion's importance in group performance was highlighted both internationally and in Finnish studies. Conclusions are made both concerning Finnish mental coaching and the need for more research. It is important for the development of Finnish open skill sports mental coaching that it will emphasize the importance of task-cohesion and the new self-confidence related phenomena's, such as self-efficacy, collective efficacy and team confidence. In the future Finnish open skill sport mental coaching needs studies of children's sport psychology. In addition intervention studies are needed to create more information on mental coaching's practical applications in open skill sports.
Viime vuosien valmentajakoulutusten näkyvimpiä teemoja on ollut henkinen valmennus, jolla tarkoitetaan urheilupsykologian soveltamista valmennustyöhön. Ymmärrys henkisen valmennuksen luonteesta avoimen taidon lajeissa ja käytännön mallit sen soveltamiseen ovat kuitenkin vasta alkutekijöissä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tehdä kokoavaa synteettistä tutkimusta suomalaisesta avoimen taidon lajien tutkimuksesta ja peilata sitä suhteessa kansainväliseen urheilupsykologiseen teoriaan. Tutkimus tehtiin review-metodilla, joka on laadulliseen synteettiseen analyysiin pohjautuva tutkimusmetodi. Tutkimusaineisto kerättiin käyttäen Suomen yliopistojen julkaisuhakuja ja aineistohakukoneita. Tutkimusten tuli olla vähintään lisensiaatintyön laajuisia, jonka jälkeen rajaukseen sopivia aineistoja löytyi kahdeksan kappaletta. Keskeisiä tutkimustuloksia löytyi niin tutkimusten yleiskuvasta, kuin yksittäisistä urheilupsykologian aiheista. Vaikka lapset aloittavat liikuntaharrastukset Suomessa yhä nuorempana, urheilupsykologinen tutkimus on kohdistunut pelkästään nuoriin ja aikuisiin. Motivaatio on suomalaisessa tutkimuksessa ollut erittäin suosittu tutkimusaihe, sen sijaan kansainväliseen teoriaan verrattuna uusimmat itseluottamuksen alalajit ovat tutkimusten lisäksi peruskirjallisuudellemmekin vielä vieraita. Tehtäväkoheesion merkitys ryhmätoiminnan keskeisenä tekijänä korostui niin kansainvälisen teorian kuin suomalaisen tutkimuksen tasolla. Johtopäätökset liittyvät sekä suomalaiseen henkiseen valmennukseen, että lisätutkimuksen tarpeeseen. Suomalaisten avoimen taidon joukkuelajien henkisen valmennuksen kehittymisen kannalta on tärkeää, että ymmärrys tehtäväkoheesion merkityksestä ja itseluottamuksen alalajeista, kuten minäpystyvyydestä, kollektiivipystyvyydestä ja joukkueitseluottamuksesta kasvaa merkitsevästi jo lähitulevaisuudessa. Tulevaisuudessa suomalaisissa avoimen taidon lajien henkisen valmennuksen tutkimuksessa olisi lisätarvetta lapsiurheiluvaiheen urheilupsykologiselle tutkimukselle. Lisäksi interventiotutkimuksia tarvitaan antamaan lisää tietoa henkisen valmennuksen käytännön toteuttamisesta avoimen taidon lajeissa.
Keyword(s): henkinen valmennus urheilupsykologia avoimen taidon lajit Review-metodi psyykkinen valmennus jalkapallo jääkiekko huippu-urheilu joukkueet (urheilu) urheilu urheilujoukkueet palloilu


Files in this item

Files Size Format View
Kimmo_Eronen_pg_2016.pdf 683.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record