Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Horisontaalinen ylipurenta ja tähän liittyvä potilastapaus

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-08-25T11:44:34Z
dc.date.available 2016-08-25T11:44:34Z
dc.date.issued 2016-08-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7903
dc.title Horisontaalinen ylipurenta ja tähän liittyvä potilastapaus fi
ethesis.discipline Orthodontics en
ethesis.discipline Hampaiston oikomishoito fi
ethesis.discipline Ortodonti sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/Cc23e5ca-ba76-4f21-b281-f9f3beb2fd2c
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Kemppainen, Juha
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Syventävien opintojeni tavoitteena oli tuoda itselleni lisää ymmärrystä purentavirheistä ja niiden oikomishoidollisesta korjaamisesta potilastapauksen avulla. Myös oikomishoidon esteettiset hyödyt ja potilaan elämänlaadun parantaminen normalisoimalla hänen kasvonpiirteitään ovat asioita, joita halusin oppia ymmärtämään paremmin syventävien opintojeni aikana. Syventävät opintoni koostuvat sekä kliinisteoreettisesta että puhtaasti teoreettisesta osuudesta. Teoriaosuudessa, joka toteutetaan kirjallisuuskatsauksen muodossa, käsitellään purennan kehitystä ja horisontaalisen ylipurennan diagnosointia ja hoitoa. Kliinisteoreettisessa osuudessa paneudutaan kliiniseen oikomishoitoon potilastapauksen merkeissä. Kirjallisuuskatsaukseni aineisto perustuu ortodontian oppikirjallisuuteen, tieteellisiin artikkeleihin sekä Helsingin Yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan Hammaslääketieteen laitoksen ortodontian opetukseen ja kurssimateriaaleihin. Osaltaan kirjallisuuskatsaukseen tulevat liittymään myös kasvojen ja purennan kehitys ja purentavirheiden – varsinkin horisontaalisen ylipurennan – hoito. Kliinisessä osuudessa keskitytään tarkemmin potilaan hoitoon. Tähän kuuluu muun muassa anamneesi, kliinistä tutkimista, kefalometrisen analyysin tekemistä ja potilaan hoitamista. fi
dct.subject van Beek
dct.subject orthodontics en
dct.subject overjet en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Rice, David
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:c5f9c4f6-ae14-4ef0-937e-9156c24e9a6e
ethesis.degreeprogram Hammaslääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Dental curriculum en
ethesis.degreeprogram Odontologiska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/65a12edc-c954-4554-bf1f-54a7d860abdc
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2016-05-20 11:55:42:965
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201608252639
dc.type.dcmitype Text
ethesis.discipline.med Ortodontia fi

Files in this item

Files Size Format View
VALMIIT SYVÄRIT ja lisäsivu.pdf 3.006Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record