Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hakkuutähteen fast track -hankinnan kannattavuus ja mahdollisuudet

Show full item record

Title: Hakkuutähteen fast track -hankinnan kannattavuus ja mahdollisuudet
Author(s): Kinnunen, Jyrki-Pekko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Resource Science and Technology
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Tutkielma on osa Luonnonvarakeskuksen, Cleen Oy:n sekä FIBIC Oy:n yhteistyöhanketta Tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut (BEST). Tutkimuksessa tuodaan ensimmäistä kertaa esille uusi tienvarsihaketusketjuun perustuvaa hakkuutähteen hankintamuoto, jossa keväällä, kesällä ja syksyllä syntyvä hakkuutähde ohjataan kuivaamatta suoraan polttoon. Tavoitteena oli arvioida fast track -hankintaketjun kustannusvaikutuksia nykyisessä hankintaympäristössä sekä tunnistaa sen merkittävimmät kustannuksiin vaikuttavat tekijät.Työssä selvitettiin, onko hankintayrityksen mahdollista pienentää hankintakustannuksia ohjaamalla hakkuutähdehake työlajiperusteisesti käyttöpaikalle. Aineistona käytettiin BEST-hankkeessa mukana olevan suuren bioenergia-alan toimijan kuusivaltaisten uudistushakkuuleimikoiden tietoja. Lisäksi laskennassa apuna käytettiin tämän hetken uusimpia laskentamalleja ja laskennan kannalta oleellisimpia tilastotietoja ja tutkimustuloksia. Aineiston pohjalta luotiin vertailulaskelmaa varten kaksi skenaariota. Vertailulaskelmassa verrattiin fast track- ja perinteisen menetelmän työvaiheittaisia yksikkökustannuksia. Kustannuksia verrattiin myös saatuun energiamäärään nähden. Tulokset osoittivat, että fast trackin -hankinnan hankintakustannukset olivat perinteiseen hankintaan verrattuna pienemmät. Fast track -hankintakustannukset olivat keskimäärin 7,1–13,3 % pienemmät kuin perinteisen hankinnan. Merkittävimmän kustannuseron muodostit varastointikustannus, jossa kuiva-ainetappio oli perinteisellä hankinnalla 5,3–11,5 % suurempi kuin fast track -hankinnan. Varastoinnista kertynyt pääomakustannus oli 0,4–1,9 % fast track -hankintaa suurempi. Tuoreen hakkuutähteen tehokkaampi haketus pienensi sekä haketuskustannuksia, että kaukokuljetuskustannuksia fast track -hankinnassa. Fast track -hankinnalla on mahdollista pienentää hakkuutähteen hankintakustannuksia. Siinä pääomakustannusten ja kuiva-ainetappion osuudet jäävät huomattavasti pienemmiksi, johtuen varastoinnin jättämisestä pois kesäkaudella. Vaikka laskelmat osoittivatkin fast track -hankinnan mahdollisuudet säästää hankintakustannuksissa, on kuitenkin muistettava, että hyödyn tavoittamiseksi hakkuutähdevolyymi täytyy suhteuttaa voimalaitosten kysyntään.
This study is part of the joint research program of Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow (BEST) by Natural Resource Institute Finland. This is the first study to examine and analyze the fast track supply chain for harvesting residues. The fast track supply chain is based on roadside chipping of logging residues, in which chips from final felling harvested during spring, summer and autumn are transported straight to the power plant with maximum of half month roadside storing. The aim of this study was to evaluate the cost effects of fast track supply chain. In addition, the factors affecting to the unit costs were investigated. Activity-based costing was used as a study method for analyzing the supply alternatives of logging residues. Data for this study was acquired from a large-scale industrial company purchasing forest biomass. Data consisted roadside storage locations and volumes (solid-m3) of logging residues from Norway spruce dominated final fellings. All activities were identified and costs were calculated in each supply method. Supply costs were presented in euros per megawatt hour were also compared to the total received energy. According to the results supply costs of fast track method was smaller than the costs of the conventional supply method. On average fast track supply costs were 7.1–13.3 % smaller than conventional supply method. Storing cost, including dry matter loss and capital cost, was the most significant factor for influencing differences in total supply cost. Cost of dry matter loss was 5.3–11.5 % higher in conventional supply method than in fast track supply method. In addition, capital costs were 0.4–1.9 % bigger in traditional procurement. Procurement costs of logging residue supply for energy-use can be decreased by using fast track supply chain. Although results proved that fast track supply chain decreases total procurement costs, one should remember that the volume of logging residues must be fitted to power plant’s energy demand.
Keyword(s): Fast track supply chain logging residues supply cost storing cost dry matter loss capital cost Fast track -hankinta hakkuutähde hankintakustannus varastointikustannus kuiva-ainetappio pääomakustannus


Files in this item

Files Size Format View
JyrkiPekko_Kinnunen_pg_2016.pdf 1.404Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record