Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Neuvolaikäisen lapsen suunterveyteen vaikuttaminen ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen keinoin

Show full item record

Title: Neuvolaikäisen lapsen suunterveyteen vaikuttaminen ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen keinoin
Author(s): Soukka, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Paediatric Dental Care
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Tämän tutkielman tavoitteena oli tuottaa suunterveyden tietopaketti käytettäväksi neuvolatoiminnassa päivittäisen työn tukena sekä välitettäväksi lasten vanhemmille lasten suunterveyden edistämiseksi. Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin neuvolan roolia lapsen suunterveyden edistämisessä sekä lapsen suunterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkielmassa keskityttiin terveydenhoitajien käytännön työn informaatiotarpeisiin ja lähtökohtana toimi vuonna 2011 professori Heikki Murtomaan ohjaama Saila Salon tutkielma "Suunterveyden edistäminen neuvolatoiminnassa". Salon tekemässä tutkimuksessa saadut vastaukset käytiin läpi, luokiteltiin aihepiirin mukaan ja samaa aihepiiriä koskevat kysymykset yhdistettiin. Jokaisesta aihepiiristä tehtiin oppaaseen oma otsikointi, joka käsittelee neuvolaikäisen lapsen suunhoitoa Salon tutkimuksen tulosten näkökulmasta. Ennen oppaan julkaisemista opas lähetettiin useaan kertaan lausuntokierroksille valitulle joukolle suunterveydenhoidon asiantuntijoita. Saadun palautteen perusteella tehtiin tarvittavia muutoksia ja lisäyksiä. Opas julkaistiin internetissä Puhtaat hampaat-, Terveydenhoitajaliiton-, sekä Suomen Hammaslääkäriliiton jäsensivustoilla. Opasta on pidetty hyödyllisenä apuvälineenä terveydenhoitajien suunterveyttä ja suunhoitoa koskevan tiedon lisäämisessä ja heidän työnsä tukemisessa. Lisäksi oppaan on katsottu toimivan suunhoidon tukena vanhemmille. Opas tukee myös terveydenhoitajien ja suun terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä.
Keyword(s): early childhood caries maternity and child health centre health promotion skills lapsuudenaikainen karies suunterveys äitiys- ja lastenneuvola terveyden edistäminen Oral health


Files in this item

Files Size Format View
Neuvolaikäisen ... en puuttumisen keinoin.pdf 517.9Kb PDF
OpasNeuvolaikaisenLapsenSuunhoitoon.pdf 2.313Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record