Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Päiväkodin yhteinen kehittäminen työn ohessa

Show full item record

Title: Päiväkodin yhteinen kehittäminen työn ohessa
Author(s): Tuunanen, Pirjo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
This study examines how Day Care personnel can develop together they work and skills with this research project. This study was part of VKK-Metros research project 2009. The research included inquiries in all research day cares and in addition there was a discussion the in the beginning and in the end of process. The development process was successful. Personnel.s professional.s skills increased and they got new methods and ways to do they work. The day care personnel discussed and thought more professional subjects than before. The collaboration increased also among day care personnel.
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia miten koko kasvatushenkilökunta yhdessä voi kehittää työtään ja osaamistaan kehittämishankkeen avulla. Tämä työ on osa Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön, VKK-Metron tutkimushankkeessa 2009. Tutkimus suoritettiin sähköisinä kyselyinä tutkimuspäiväkodeissa, lisäksi siinä pidettiin alku-ja loppukeskustelu ja täytettiin PDCA-lomakkeita työn kehittämiseksi. Minä tein kahdelle päiväkodin työntekijälle teemahaastattelun puoli vuotta kehittämishankkeen päättymisen jälkeen. Kehittämishanke onnistui hyvin. Työntekijöiden ammattitaidot laajenivat niin, että he saivat uusia työmenetelmiä ja -tapoja työhönsä. Päiväkodissa keskusteltiin ja pohdittiin enemmän ammatillisia asioita kuin aikaisemmin. Kasvattajien yhteistyö lisääntyi.
Keyword(s): day care early childhood education personnel personnels skills develop


Files in this item

Files Size Format View
pirjo tuunanen pg 201x.pdf 539.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record