Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Downs syndrom : inverkan på bettet och ortodontisk vård

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-10-12T06:33:39Z
dc.date.available 2016-10-12T06:33:39Z
dc.date.issued 2016-10-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8149
dc.title Downs syndrom : inverkan på bettet och ortodontisk vård sv
ethesis.discipline Orthodontics en
ethesis.discipline Hampaiston oikomishoito fi
ethesis.discipline Ortodonti sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/Cc23e5ca-ba76-4f21-b281-f9f3beb2fd2c
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Victorzon, Hannie
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Avhandlingen är en litteraturöversikt om bettfel och ortodontisk vård hos personer med Downs syndrom. Materialet är samlat från PubMed och tidskrifter inom pedodonti och ortodonti. Bettfelen hos personer med Downs syndrom är ett resultat av allmän muskelhypotoni, hypoplastisk maxilla och särdrag hos tänderna (hypodonti och taurodonti). De vanligaste bettfelen är Angle klass III-format bett och anteriort korsbett. Andra bettfel är anteriort öppet bett, posteriort korsbett och trångställning. På grund av muskelhypotonin skjuts tungan framåt och detta kallas "pseudomacroglossia". Den främsta ortodontiska vården går ut på att träna upp tungan att hållas vilande uppe mot gommen, följt av breddning av den hypoplastiska maxillan. Målet med vården är att förbättra tuggfunktionen, talet, sväljning och estetiken i det orala området. Hos patienter med mild sömnapné kan sömnkvalitén förbättras med en oral apparatur. sv
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Waltimo-Sirén, Janna
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:5870973d-4294-48ce-a4e0-0189c72a26e2
ethesis.degreeprogram Hammaslääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Dental curriculum en
ethesis.degreeprogram Odontologiska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/65a12edc-c954-4554-bf1f-54a7d860abdc
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2016-08-16 08:49:52:099
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201610122825
dc.type.dcmitype Text
ethesis.discipline.med Ortodontia fi

Files in this item

Files Size Format View
Downs syndrom, bett och ortodontisk vard.pdf 1.219Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record