Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Modifioidun Atkinsin dieetin vaikutukset spiroergometriavasteisiin ja laskimoveren verikaasuihin

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-11-01T08:12:33Z
dc.date.available 2016-11-01T08:12:33Z
dc.date.issued 2016-11-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8298
dc.title Modifioidun Atkinsin dieetin vaikutukset spiroergometriavasteisiin ja laskimoveren verikaasuihin fi
ethesis.discipline Clinical Physiology and Nuclear Medicine en
ethesis.discipline Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede fi
ethesis.discipline Klinisk fysiologi och nukleärmedicin sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/60917593-cdc0-429f-8b1c-a1fecad3b678
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Saksa, Lauri
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, minkälaisia vaikutuksia vähähiilihydraattisella ruokavaliolla on spiroergometriatutkimuksessa mitattaviin muuttujiin. Aineistona oli kymmenen vapaaehtoista koehenkilöä, joista kullekin suoritettiin spiroergometriatutkimus kahteen otteeseen. Ensimmäisen tutkimus tehtiin normaalitilanteessa, ja toinen koehenkilöiden noudatettua 4 viikkoa modifioitua vähähiilihydraattista Atkinsin dieettiä. Kokeiden tuloksissa oli huomattavissa selkeitä muutoksia koehenkilöiden laskimoveren happo-emästasapainossa ja spiroergometrian ventilatorisissa muuttujissa. Koehenkilöiden elimistöt olivat dieetin jälkeen happamammat ja heillä ilmeni hyperventilaatioon viittaavia tuloksia. Jälkimmäisissä mittauksissa koehenkilöillä oli myös syketaajuus kasvanut, maksimaalisessa hapenottokyvyssä oli nähtävissä pientä nousua ja laktaattipitoisuuksissa maksimirasituksen aikana laskua. Koehenkilöt olivat laihtuneet dieetin aikana keskimäärin 2,15 kg. Tutkimuksessa saadut tulokset sopivat hyvin aikaisempaan tietoon vähähiilihydraattisten dieettien vaikutuksista ja antavat selkeämmän kokonaiskuvan kyseisen dieetin vaikutuksista elimistöön, myös rasituksessa. Dieettiä voi suositella painonpudotukseen, mutta fyysiseen suorituskykyyn sillä ei näytä olevan juurikaan positiivisia vaikutuksia. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Piirilä, Päivi
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:6fc20757-3146-4f0d-bd4b-0f01f32d0e6f
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2016-09-09 09:01:53:592
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201611012936
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Tutkielma_valmis_pdf.pdf 686.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record