Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Antikolinergisten lääkkeiden käyttöön liittyvät tekijät iäkkäillä helsinkiläisillä ympärivuorokautisen hoidon asiakkailla

Show full item record

Title: Antikolinergisten lääkkeiden käyttöön liittyvät tekijät iäkkäillä helsinkiläisillä ympärivuorokautisen hoidon asiakkailla
Author(s): Viipuri, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: General Practice
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Tämä tutkimus vertailee erilaisia kansainvälisiä antikolinergisten lääkeaineiden määrittelmiä. Tutkimus selvittää antikolinergien käytön yleisyyttä sekä niihin assosioituvia tekijöitä ikääntyneillä Helsingin ympärivuorokautisen hoidon asukkailla. Tutkimuksen aineisto koostuu helsinkiläisten ympärivuorokautista hoitoa tarjoavien palvelutalojen ja vanhainkotien asukkaista (N=4966). Neljää eri antikolinergilistaa (ARS, ADS, Chew:n lista, Duranin lista) käytettiin tutkittavan aineiston analysoinnissa. Antikolinergien käyttö oli kaikkien listojen mukaan yhteydessä nuorempaan ikään, runsaampaan muiden lääkkeiden käyttöön, parempaan kognitioon ja heikentyneeseen psyykkiseen hyvinvointiin. Ummetuksen ja kuivan suun assosiaatio käyttöön eri listojen mukaan oli ristiriitaista.Yhteyttä antikolinergisten lääkkeiden ja kuolleisuuden välillä ei tässä tutkimuksessa havaittu. Mikään tutkituista antikolinergilistoista ei ollut täysin Suomeen soveltuva, sillä ne sisältävät paljon meiltä markkinoilta poistuneita lääkkeitä.
Keyword(s): antikolinerginen kuorma ikääntyneet


Files in this item

Files Size Format View
Tutkielma_Viipuri_Final.pdf 726.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record