Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Oikomishoidon hyödyllisyys potilaan näkökulmasta : kyselytutkimus

Show full item record

Title: Oikomishoidon hyödyllisyys potilaan näkökulmasta : kyselytutkimus
Author(s): Vuorio, Alina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Orthodontics
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Tutkimus tarkastelee oikomishoidon hyödyllisyyttä potilaan näkökulmasta pitkällä aikavälillä. Aihe on tärkeä, koska toistaiseksi on vain vähän tietoa siitä, mitä aikuiseksi kasvanut ajattelee lapsena tai nuorena saamastaan oikomishoidosta. Tutkimuksen aineistona on Helsingin yliopiston ensimmäisen ja toisen vuoden hammaslääketieteen opiskelijoille suunnattu kyselytutkimus. Kysely koostuu yhdeksästä kysymyksestä, jotka kartoittavat opiskelijoiden oikomishoitohistoriaa ja selvittävät heidän kokemuksiaan mm. oikomishoidossa olosta, hoidon hyödyllisyydestä ja tämänhetkisestä hoidontarpeesta. Kysymykset ovat avoimia, joten vastausten analysointi perustuu pääasiassa laadullisiin menetelmiin. Tutkimuksessa selviää, että oikomishoidosta on ollut hyötyä useimpien oikomishoitoa saaneiden vastaajien mielestä; hyödyllisyyttä perustellaan sekä ulkonäkötekijöillä että parantuneella purennalla. Kokemukset oikomishoidossa olosta ovat vaihtelevia: toiset kokivat hoidon kivuliaana ja rasittavana, kun taas toiset kehuvat hammaslääkäriään ja kertovat pitäneensä vastaanottokäynneistä. Hyvä hammaslääkäri-potilassuhde näyttää olevan yksi hyviä kokemuksia selittävä tekijä. Noin puolella kokemukset oikomishoidossa olosta ovat vaikuttaneet päätökseen opiskella hammaslääkäriksi.
Keyword(s): Orthodontics Patient Satisfaction Patient-centered Treatment Outcome oikomishoito potilaan näkökulma


Files in this item

Files Size Format View
Tutkielma.pdf 769.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record