Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Siveellinen ja isänmaallinen ihminen : historiallis-filosofinen analyysi Mikael Soinisen ja Matti Koskenniemen kasvatusajattelun lähtökohdista ja päämääristä

Show full item record

Title: Siveellinen ja isänmaallinen ihminen : historiallis-filosofinen analyysi Mikael Soinisen ja Matti Koskenniemen kasvatusajattelun lähtökohdista ja päämääristä
Author(s): Mäkinen, Juuso
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Mikael Soininen (1860–1924) and Matti Koskenniemi (1908–2001) were two of the most distinguished thinkers in Finnish educational thought in the 20th century. Soininen's books Yleinen kasvatusoppi (General Pedagogy) and Opetusoppi I and II (Didactics I and II) dominated Finnish teacher education from the turn of the 19th and 20th century until World War II. Then Koskenniemi's Kansakoulun opetusoppi (Elementary School Didactics) abolished Soininen's former works. This denoted a major change in Finnish educational thought. This Master's Thesis is a historical and philosophical analysis of the educational systems of Soininen ja Koskenniemi. I compare and assess Soininen's and Koskenniemi's views on the nature and history of pedagogy as well as their worldviews, anthropology and views on education in order to find out what this paradigmatic change in Finnish educational thought consisted of. Soininen's approach is philosophical whereas Koskenniemi's is more pragmatic. According to Soininen, the task of pedagogy is to combine psychology with ethics in order to generate moral human beings. Both Soininen and Koskenniemi see pedagogy as consisting of an old bad and a new good one while both seeing themselves as representing the latter. Soininen focuses on the moral upbringing of the individual whereas Koskenniemi stresses the inseparable connection of the individual and the community (school class, home, nation). Soininen wants to foster first moral and then patriotic human beings while Koskenniemi wants to foster first patriotic and then moral human beings. Despite their many differences, Soininen and Koskenniemi agree on many basic educational principles. Former research has not adequately stressed this point.
Mikael Soininen (1860–1924) ja Matti Koskenniemi (1908–2001) ovat 1900-luvun suomalaisen kasvatustieteen merkittävimmät ajattelijat. Soinisen teokset Yleinen kasvatusoppi sekä Opetus-oppi I–II hallitsivat opettajankoulutusta 1800–1900-luvun vaihteesta aina toiseen maailmansotaan asti, kunnes Koskenniemen Kansakoulun opetusoppi syrjäytti ne. Soinisen ja Koskenniemen tuotannon välillä on nähty olevan perustavaa laatua oleva paradigmaero. Tämä tutkielma on historiallis-filosofinen analyysi Soinisen ja Koskenniemen kasvatusajattelun lähtökohdista ja päämääristä. Tutkielmassa vertaillaan Soinisen ja Koskenniemen käsitystä kasvatustieteen luonteesta ja historiasta sekä heidän käsitystään maailman, ihmisen, kasvatuksen ja opetuksen perimmäisestä luonteesta. Näin pyritään selvittämään, mitä Soinisen ja Koskenniemen kasvatustieteellisen ajattelun välisessä paradigmamuutoksessa tapahtui. Soinisen tapa tehdä kasvatustiedettä on filosofisempi kuin Koskenniemen, joka lähtee liikkeelle laeista ja asetuksista, niin sanotusta "annetusta todellisuudesta". Soininen näkee kasvatustieteen tehtäväksi yhdistää psykologia ja etiikka ja saada näin aikaan siveellinen eli moraalinen ihminen. Sekä Soininen että Koskenniemi kertovat tarinaa vanhasta huonosta ja uudesta hyvästä kasvatustieteestä ja katsovat itse edustavansa jälkimmäistä. Soininen keskittyy yksilön moraaliseen kasvatukseen, kun taas Koskenniemi painottaa kasvatuksessa yksilön ja yhteisön (luokan, kotiseudun, isänmaan) välistä erottamatonta vastavuoroista suhdetta. Soininen haluaa kasvattaa ensisijassa siveellisiä, mutta myös isänmaallisia ihmisiä, kun taas Koskenniemi haluaa kasvattaa ensisijassa isänmaallisia, sitten vasta siveellisiä ihmisiä. Opetuksen johtavissa periaatteissa Soininen ja Koskenniemi sen sijaan antavat pitkälti samansuuntaisia neuvoja. Tämä näkökulma ei juurikaan esiinny aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa.
Keyword(s): Soininen, Mikael Koskenniemi, Matti maailmankatsomus kasvatus kasvatustiede kasvatushistoria kasvatusfilosofia kansakoulu opetus ihminen psykologia etiikka


Files in this item

Files Size Format View
Juuso Mäkinen g ... llinen ihminen finaali.pdf 563.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record