Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Keuhkosyöpäpotilaan hoitoprosessin arviointi HYKS:ssä : hoitoprosessin kesto vaiheittain keuhkosyöpäepäiystä tutkimuksiin ja hoitoon

Show full item record

Title: Keuhkosyöpäpotilaan hoitoprosessin arviointi HYKS:ssä : hoitoprosessin kesto vaiheittain keuhkosyöpäepäiystä tutkimuksiin ja hoitoon
Author(s): Hietamäki, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Respiratory Medicine and Allergology
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
HYKS:n Sydän- ja keuhkokeskuksessa toteutettiin kehittämishanke keuhkosyövän tutkimusten ja hoitoon pääsyn keston selvittämiseksi ja kehittämistarpeiden arvioimiseksi. Tämän tutkielman tarkoitus oli osana kehittämishanketta selvittää HYKS:ssä keuhkosyöpäpotilaan tutkimus- ja hoitoprosessin eri vaiheiden kestoa lähetteen saapumisesta hoitoon. Tutkimusaineistona oli 179 potilasta, joilla tutkimukset keuhkosyöpäepäilyn vuoksi käynnistyivät syys-marraskuussa 2014 tai tammi-maaliskuussa 2015. Potilasasiakirjoista kerättiin tiedot jokaisen potilaan tutkimus- ja hoitoprosessin osavaiheiden kestosta ja prosessin aikana tehtyjen tutkimus- ja hoitotapahtumien lukumääristä. Keuhkosyövän tutkimus- ja hoitoprosessin mediaanikesto (vaihteluväli) lähetteen hyväksymisestä hoidon alkamiseen oli 61 (8-307) vrk. Vain viidesosalla (22 %) potilaista hoitopäätös tehtiin neljän viikon sisällä lähetteen hyväksymisestä. Leikkaushoitoon päätyneillä potilailla aika lähetteen hyväksymisestä hoitopäätökseen ja hoidon alkamiseen oli pidempi (mediaanit lähete-hoitopäätös 70 vrk ja hoitopäätös-hoito 32,5 vrk) kuin muihin hoitoihin (sädehoito 45,5; 15 ja lääkehoito 35; 7 vrk) ohjautuneilla potilailla. Hoitoprosessin kesto vaihteli eri potilaiden välillä. Mitä useampia eri tutkimuksia tarvittiin, sitä pidempi oli prosessin kokonaiskesto. Tämän tutkimuksen havainnot käynnistivät keuhkosyövän tutkimus- ja hoitoprosessin kehittämistoimenpiteet HYKS:ssä.
Keyword(s): Delay Diagnosis Lung Cancer Tertiary Healthcare Time-to-Treatment


Files in this item

Files Size Format View
tutkielma hietamaki.pdf 1.235Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record