Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Keuhkosyöpäpotilaan hoitoprosessin arviointi HYKS:ssä : hoitoprosessin kesto vaiheittain keuhkosyöpäepäiystä tutkimuksiin ja hoitoon

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-25T10:07:58Z
dc.date.available 2017-01-25T10:07:58Z
dc.date.issued 2017-01-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8980
dc.title Keuhkosyöpäpotilaan hoitoprosessin arviointi HYKS:ssä : hoitoprosessin kesto vaiheittain keuhkosyöpäepäiystä tutkimuksiin ja hoitoon fi
ethesis.discipline Respiratory Medicine and Allergology en
ethesis.discipline Keuhkosairaudet ja allergologia fi
ethesis.discipline Lungsjukdomar och allergologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/0867034b-a15a-4b05-9756-914cbeb9bd1e
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Hietamäki, Johanna
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract HYKS:n Sydän- ja keuhkokeskuksessa toteutettiin kehittämishanke keuhkosyövän tutkimusten ja hoitoon pääsyn keston selvittämiseksi ja kehittämistarpeiden arvioimiseksi. Tämän tutkielman tarkoitus oli osana kehittämishanketta selvittää HYKS:ssä keuhkosyöpäpotilaan tutkimus- ja hoitoprosessin eri vaiheiden kestoa lähetteen saapumisesta hoitoon. Tutkimusaineistona oli 179 potilasta, joilla tutkimukset keuhkosyöpäepäilyn vuoksi käynnistyivät syys-marraskuussa 2014 tai tammi-maaliskuussa 2015. Potilasasiakirjoista kerättiin tiedot jokaisen potilaan tutkimus- ja hoitoprosessin osavaiheiden kestosta ja prosessin aikana tehtyjen tutkimus- ja hoitotapahtumien lukumääristä. Keuhkosyövän tutkimus- ja hoitoprosessin mediaanikesto (vaihteluväli) lähetteen hyväksymisestä hoidon alkamiseen oli 61 (8-307) vrk. Vain viidesosalla (22 %) potilaista hoitopäätös tehtiin neljän viikon sisällä lähetteen hyväksymisestä. Leikkaushoitoon päätyneillä potilailla aika lähetteen hyväksymisestä hoitopäätökseen ja hoidon alkamiseen oli pidempi (mediaanit lähete-hoitopäätös 70 vrk ja hoitopäätös-hoito 32,5 vrk) kuin muihin hoitoihin (sädehoito 45,5; 15 ja lääkehoito 35; 7 vrk) ohjautuneilla potilailla. Hoitoprosessin kesto vaihteli eri potilaiden välillä. Mitä useampia eri tutkimuksia tarvittiin, sitä pidempi oli prosessin kokonaiskesto. Tämän tutkimuksen havainnot käynnistivät keuhkosyövän tutkimus- ja hoitoprosessin kehittämistoimenpiteet HYKS:ssä. fi
dct.subject Delay en
dct.subject Diagnosis en
dct.subject Lung Cancer en
dct.subject Tertiary Healthcare en
dct.subject Time-to-Treatment en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Brander, Pirkko
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:828d49d4-c048-4f8b-9a49-03eaafac3882
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2016-12-09 09:35:28:946
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201701251168
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
tutkielma hietamaki.pdf 1.235Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record