Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Palvelusetelillä ja kaupungin omana toimintana tuotettujen kolonoskopioiden laatuvertailu

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-25T10:08:52Z
dc.date.available 2017-01-25T10:08:52Z
dc.date.issued 2017-01-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8982
dc.title Palvelusetelillä ja kaupungin omana toimintana tuotettujen kolonoskopioiden laatuvertailu fi
ethesis.discipline Gastroenterology en
ethesis.discipline General Practice en
ethesis.discipline Gastroenterologia fi
ethesis.discipline Yleislääketiede fi
ethesis.discipline Gastroenterologi sv
ethesis.discipline Allmän medici sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/610ea8bb-26cc-4fe1-92ce-d6ca513241e5
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9aee9995-ec6c-49c3-98b6-c3d9706ed31a
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Anttonen, Katarina
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Helsingin kaupungin vakinaistaessa 2013 palvelusetelin yhdeksi palveluntuotannon muodoksi syntyi huoli sen mahdollisista eriarvoistavista vaikutuksista. Tässä tutkimuksessa vertasimme, onko kunnallisen ja palvelusetelillä tuotettujen paksusuolen tähystyksissä eli kolonoskopioissa laatueroja ja siten eriarvoistavia vaikutuksia hoidon suhteen. Tutkimusaineistona on Laakson väestöpohjan potilaat, joille tarjottiin vuonna 2014 palveluseteliä kolonoskopiaan. 146 potilasta valitsi palveluseteli-kolonoskopian ja 116 tähystyksen kunnallisella puolella. Kansainvälisiin suosituksiin perustuen otettiin laatuvertailussa huomioon paksusuolessa eteneminen ja sen tyhjentyminen, adenoomien ja polyyppien löytyminen ja niiden asianmukainen poisto, seurantasuositusten oikeellisuus ja suonensisäisen kipulääkkeiden käyttö. Kategorisia muuttujia analysoimme khiin neliöjuuri –testillä ja jatkuvia Mann Whitney U-testillä. Tilastollisesti merkitsevää eroa ei havaittu ryhmien välillä lukuun ottamatta suonensisäistä kipulääkitystä, jota annettiin palveluseteli-kolonoskopioissa vähemmän. Potilaiden subjektiivista arviota kivun hoidosta ei ole, mutta ryhmien välisen suuren eron vuoksi ei voida poissulkea heikompaa palvelun laatua yksityisellä sektorilla. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että palvelusetelillä voi olla eriarvoistavia vaikutuksia palvelun laadun suhteen, joten jatkossa laadun seuranta on tärkeää tasa-arvoisen hoidon takaamiseksi. fi
dct.subject Colonoscopy en
dct.subject Quality Assurance en
dct.subject Health Care en
dct.subject Public-Private Sector Partnerships en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Salokekkilä, Pirkko
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:d89db123-a9b6-4369-835c-9df44aeb572a
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2016-12-22 14:36:42:109
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201701251170
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
tutkielma_katarina_anttonen.pdf 661.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record