Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Preseniliini 1:n ja preseniliini 2:n merkitys seeprakalan kehityksessä

Show full item record

Title: Preseniliini 1:n ja preseniliini 2:n merkitys seeprakalan kehityksessä
Author(s): Sartanen, Juha
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: AnatomyBiochemistry and Developmental Biology
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Tässä tutkimuksessa selvitettiin preseniliini 1 ja preseniliini 2 –geenien merkitystä seeprakala-alkioiden kehityksessä ensimmäisten kolmen kehityspäivän ajan. Geenien translaatio estettiin morfolino-oligonukleotidi-injektiolla, jonka jälkeen alkioiden somiittien määrää, sydämen sykettä ja aivojen kokoa seurattiin sekä tutkittiin Notch1a mRNA:n ilmentyminen kunakin päivänä in situ hybridisaatiolla. Tässä työssä ei huomattu eroja ryhmien välillä somiittien määrässä, aivojen koossa eikä sykkeessä varhaiskehitysken aikana. Sen sijaan saatiin viitteitä Notch1a:n ekspression kasvusta preseniliini 1 morfanteilla ja päinvastoin ekspression laskusta preseniliini 2 morfanteilla. Hiirimalleilla ja seeprakaloilla saadut erilaiset tulokset preseniliinien kehityksellisestä merkityksestä antavat viitteitä preseniliini 2:n suuremmasta osuudesta seeprakalojen kehityksessä.
Keyword(s): Notch ISH preseniliini Anatomia Geenin vaientaminen Seeprakala Preseniliini-1 Preseniliini-2 Preseniliinit Notch-reseptorit In situ -hybridisaatio Somiitit Hermoston muovattavuus Morfoliinit


Files in this item

Files Size Format View
Juha Sartanen Tutkielma 12102016.pdf 1.097Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record