Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Preseniliini 1:n ja preseniliini 2:n merkitys seeprakalan kehityksessä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-02-22T13:26:46Z
dc.date.available 2017-02-22T13:26:46Z
dc.date.issued 2017-02-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9203
dc.title Preseniliini 1:n ja preseniliini 2:n merkitys seeprakalan kehityksessä fi
ethesis.discipline Anatomy en
ethesis.discipline Biochemistry and Developmental Biology en
ethesis.discipline Anatomia fi
ethesis.discipline Biokemia ja kehitysbiologia fi
ethesis.discipline Anatomi sv
ethesis.discipline Biokemi och utvecklingsbiologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/E85b8e1d-9d87-4f10-8cee-694729ebba82
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/D362a472-62c4-493c-86ee-e86c0b1d5869
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Sartanen, Juha
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tässä tutkimuksessa selvitettiin preseniliini 1 ja preseniliini 2 –geenien merkitystä seeprakala-alkioiden kehityksessä ensimmäisten kolmen kehityspäivän ajan. Geenien translaatio estettiin morfolino-oligonukleotidi-injektiolla, jonka jälkeen alkioiden somiittien määrää, sydämen sykettä ja aivojen kokoa seurattiin sekä tutkittiin Notch1a mRNA:n ilmentyminen kunakin päivänä in situ hybridisaatiolla. Tässä työssä ei huomattu eroja ryhmien välillä somiittien määrässä, aivojen koossa eikä sykkeessä varhaiskehitysken aikana. Sen sijaan saatiin viitteitä Notch1a:n ekspression kasvusta preseniliini 1 morfanteilla ja päinvastoin ekspression laskusta preseniliini 2 morfanteilla. Hiirimalleilla ja seeprakaloilla saadut erilaiset tulokset preseniliinien kehityksellisestä merkityksestä antavat viitteitä preseniliini 2:n suuremmasta osuudesta seeprakalojen kehityksessä. fi
dct.subject Notch
dct.subject ISH
dct.subject preseniliini fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Panula, Pertti
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:b41605f0-ff15-4a02-9d2a-b8c22a2321cd
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2016-11-24 13:28:11:381
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201702221343
dc.type.dcmitype Text
dct.subject.mesh Anatomia fi
dct.subject.mesh Geenin vaientaminen fi
dct.subject.mesh Seeprakala fi
dct.subject.mesh Preseniliini-1 fi
dct.subject.mesh Preseniliini-2 fi
dct.subject.mesh Preseniliinit fi
dct.subject.mesh Notch-reseptorit fi
dct.subject.mesh In situ -hybridisaatio fi
dct.subject.mesh Somiitit fi
dct.subject.mesh Hermoston muovattavuus fi
dct.subject.mesh Morfoliinit fi

Files in this item

Files Size Format View
Juha Sartanen Tutkielma 12102016.pdf 1.097Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record