Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ger hundägande upphov till ökad motion och därmed bättre hälsa och välmående bland äldre finländare?

Show full item record

Title: Ger hundägande upphov till ökad motion och därmed bättre hälsa och välmående bland äldre finländare?
Author(s): Savola, Sara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: General Practice
Language: Swedish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Internationell forskning har visat att hundägande kan ha en gynnsam effekt på fysisk aktivitet, psykiskt välbefinnande och kardiovaskulär hälsa, men resultaten har inte varit entydiga. Målet med denna undersökning var därför att utreda ifall hundägare i Finland motionerar mera, och ifall de har bättre hälsa och välmående än icke-hundägare. Deltagarna i undersökningen var 732 individer i åldern 67-78 år tillhörande Helsingfors födelsekohortstudie (HBCS). Materialet bestod av data från en hundägarenkät och data som insamlats vid undersökningar av funktionsförmågan. Deltagarna indelades i 3 grupper (Grupp 1: aldrig varit hundägare, Grupp 2: tidigare hundägare, Grupp 3: hundägare), vilka jämfördes sinsemellan med avseende på motionsmängd, kardiovas-kulära riskfaktorer och psykiskt välbefinnande. I undersökningen konstaterades en trend där hundägarna motionerade något mer än icke-ägarna, men fyndet var icke-signifikant. Hundägarna hade inte ett bättre hälsotill-stånd än icke-ägarna. De mådde varken psykiskt bättre eller sämre, och hade inte heller en gynnsammare kardiovaskulär profil i jämförelse med icke-hundägarna.


Files in this item

Files Size Format View
Fordjupade Sara Savola.pdf 957.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record