Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Dentiinin erillisen fosforihappoetsauksen vaikutus itse-etsaavan sidosaineen sidoslujuuteen pitkällä aikavälillä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-03-15T08:30:57Z
dc.date.available 2017-03-15T08:30:57Z
dc.date.issued 2017-03-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9396
dc.title Dentiinin erillisen fosforihappoetsauksen vaikutus itse-etsaavan sidosaineen sidoslujuuteen pitkällä aikavälillä fi
ethesis.discipline Cariology and Endodontics en
ethesis.discipline Kariologia ja endodontia fi
ethesis.discipline Kariologi och endodonti sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/B9ca97b8-4a49-4b68-8329-27a88500c163
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Houttu, Piritta
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkielman kirjallisuusosuudessa käytiin läpi sidostamisen perusteet ja dentiinin rakenne sekä selvitettiin vanhentamisen vaikutusta yhdistelmämuovien ja sidosaineiden sidoslujuuteen. Lisäksi tarkasteltiin MMP-entsyymien aktiivisuuden vaikutuksia sidoksen kestävyyteen. Yksivaiheisen itse-etsaavan Scotch Bond Universal- sidosaineen käyttöohjeen mukaan sillä sidotettaessa voidaan jättää erillinen etsaaminen kokonaan tekemättä tai erillisellä fosforihappoetsauksella voidaan käsitellä joko pelkkä kiille tai molemmat kiille ja dentiini. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten dentiinin erillinen fosforihappoetsaaminen vaikuttaa Scotchbond Universal-sidosaineen sidoslujuuteen ja sidoksen murtumatyyppiin keinosyljessä vanhennetuissa näytteissä. Tutkimukseen käytettiin 30 kappaletta yliopistohammasklinikalla poistettuja hampaita. Hampaat valettiin akryyliin ja niistä hiottiin osa kruunua pois. Sitten dentiiniosaan tehtiin yhdistelmämuovitäytepilarit. Sidosaineena käytettiin yksivaiheista itse-etsaavaa Scotchbond Universalia. Puolet näytteistä sidostettiin valmistajan ohjeen mukaan ja puolissa käytettiin erillistä fosforihappoetsausta ennen sidosaineen viemistä. Näytteitä vanhennettiin keinosyljessä kahdeksan kuukauden ajan. Sidosaineen ja dentiinin välistä sidoslujuutta testattiin kohdistamalla yhdistelmämuovipaikan tyveen työntövoima. Testaus tehtiin Shear Bond Tester T-63010K-laitteella. Lisäksi näytteiden murtumatyyppejä tarkasteltiin stereomikroskoopilla. fi
dct.subject self-etch adhesive en
dct.subject dentin bonding en
dct.subject MMP en
dct.subject matrix metalloproteinase en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Kotiranta, Anja
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:0f6785ad-9c75-40e5-b001-9a22453d815d
ethesis.degreeprogram Hammaslääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Dental curriculum en
ethesis.degreeprogram Odontologiska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/65a12edc-c954-4554-bf1f-54a7d860abdc
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-01-05 16:07:11:378
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703151496
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
VALMIS.141216.pdf 1.260Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record