Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Mitä EVO-rahoituksella on saatu aikaan : esimerkkinä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuonna 2008 EVOlla rahoitettujen hankkeiden tuottavuus

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-03-15T10:07:34Z
dc.date.issued 2017-03-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9405
dc.title Mitä EVO-rahoituksella on saatu aikaan : esimerkkinä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuonna 2008 EVOlla rahoitettujen hankkeiden tuottavuus fi
ethesis.discipline Health Care en
ethesis.discipline Terveydenhuolto fi
ethesis.discipline Hälsovård sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/242e1bc7-059f-4230-a30b-ef227262ad03
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Mukka, Milla
dct.creator Kaila, Minna
dct.creator Salo, Matti
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract BACKGROUND. Ministry of Social Affairs and Health funds university-level research. There is scant evidence on the productivity of EVO-funding. METHODS. The publications and dissertations of EVO-funded researchers at Pirkanmaa Hospital District. The study year was 2008 and the follow up period for publications was five years between 2009-2014. The publications were compared by funding, academic status, age and size of the research group. RESULTS. Research projects got € 3 million of EVO-funding, and they used 96 % of it. Funded projects produced 1899 international publications, 89 domestic publications and 92 doctoral dissertations. The median number of publications was highest during the first four years. The most published researchers were professors and docents. Publishing increased after 40- years of age and began to decline after 60-years of age. Bigger research groups achieved dissertations more likely than the smaller groups. EVO- research funding was used for staff expenditure (68 %), equipment and materials (23 %) as well as services (9 %). CONCLUSIONS Research EVO-funding is an important source for doctoral dissertation projects and for smaller groups. Measuring the effectiveness of research funding and productivity is necessary but requires the development of research infrastructure. ORCID, Open Research and Contributor ID would help to identified researchers and their publications without the uncertainties. Researching the productivity and effectiveness of single source funding is difficult because of the multi-channeled research funding. en
dct.abstract LÄHTÖKOHDAT. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa lakisääteisesti yliopistotasoista tutkimusta, mutta rahoituksen tuottavuutta on tutkittu hyvin vähän. MENETELMÄT. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin EVO- rahoitusta vuonna 2008 saaneiden tutkijoiden tutkimusaiheiden mukaiset julkaisut kerättiin seuraavilta viideltä vuodelta ja niiden määriä verrattiin myönnetyn rahoituksen suuruuteen ja tutkijoiden akateemiseen statukseen. TULOKSET. Saamastaan 3 miljoonan euron rahoituksesta tutkimushankkeet käyttivät 96 %. Rahoitetut hankkeet tuottivat viiden vuoden seuranta-aikana 1899 kansainvälistä julkaisua, 83 kotimaista julkaisua ja 92 väitöskirjaa. Rahoitusta saaneiden tutkijoiden julkaisujen lukumäärän mediaani oli tasainen ja suurimmillaan ensimmäiset neljä vuotta. Eniten julkaisseet tukijat olivat professoreja ja dosentteja. Tutkijoiden julkaisumäärä suureni 40-ikävuoden jälkeen ja taittui laskuun 60-ikävuoden jälkeen. Väitöskirjaprojektit valmistuivat todennäköisemmin suurissa kuin pienissä tutkimusryhmissä. Toteutuneissa tutkimushankkeissa EVO- rahoituksesta käytettiin 68 % henkilöstömenoihin, 23 % laite- ja materiaalihankintoihin sekä 9 % palveluiden ostoihin. PÄÄTELMÄT. Tutkimus- EVO on erityisesti väitöskirjaprojektien ja pienten tutkimusryhmien keskeinen rahoituslähde. Tutkimusrahoituksen tuottavuuden ja vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää, mutta vaatii tutkimusinfrastruktuurin kehittämistä. Tutkijan tunnistusta helpottava järjestelmä vähentäisi yksittäisen tutkijan julkaisujen ja viittausmäärien seurannan epävarmuustekijöitä. Lisäksi tutkimusrahoituksen monikanavaisuus varsinkin suurien tutkimusryhmien osalta hankaloittaa yksittäisen rahoituksen tuottavuuden ja vaikuttavuuden arviointia. fi
dct.subject tutkimusrahoitus fi
dct.subject tuottavuus fi
dct.subject julkaisut fi
dct.subject tutkijat fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Kaila, Minna
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:7b1de2bd-2385-4208-9d49-8406bfdf3ff2
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-01-10 13:05:02:763
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703151505
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative What has been achieved by EVO-funding : productivity of the funded research projects at Pirkanmaa Hospital District 2008? en

Files in this item

Files Size Format View
Syventavat opinnot Ethesis.pdf 292.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record