Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Luonnonvaraisten eläinten käsittely ja hoito : opas eläinlääkäreille

Show simple item record

dc.date.accessioned 2007-02-12T07:43:59Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:58:39Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T08:03:04Z
dc.date.available 2007-02-12T07:43:59Z en
dc.date.available 2009-09-01T07:58:39Z und
dc.date.available 2018-07-30T08:03:04Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1016
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Luonnonvaraisten eläinten käsittely ja hoito : opas eläinlääkäreille fi
dc.type Thesis en
ethesis.discipline Internal Medicine en
ethesis.discipline Sisätautioppi fi
ethesis.discipline Internmedicin sv
ethesis.department Institutionen för klinisk veterinärmedicin sv
ethesis.department Department of Clinical Veterinary Sciences en
ethesis.department Kliinisen eläinlääketieteen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Björkskog, Jenni
dct.creator Väänänen, Liina
dct.issued 2006
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tämä opas on tehty Yliopistollisen eläinsairaalan eläinlääkäreiden tarpeisiin, sillä he hoitavat päivittäin Eläinsairaalaan hoitoon tuotuja luonnonvaraisia eläimiä. Myös muualla toimivat eläinlääkärit voivat soveltaa oppaan ohjeita henkilökohtaisen mielenkiinnon ja olemassa olevien resurssien mukaan. Luonnonvaraisten eläinten hoito voi toisinaan luoda eläinlääkäreille yllättäviä tilanteita. Tietoa eläimistä ja niiden sairauksista ja lääkityksistä ei ole helposti saatavilla. Tässä oppaassa käsitellään Suomen luonnosta löytyvien yleisimpien nisäkkäiden ja lintujen hoitoa. Tavallisimmat sairaudet ja niiden hoito käydään läpi. Lisäksi oppaassa on ohjeita eläinten ruokinnasta ja pitovaatimuksista hoidon aikana sekä yhteystietoja jatkohoitoa varten. ELK Jenni Björkskogin kirjoittamassa osuudessa käsiteltävät nisäkkäät ovat siili (Erinaceus europaeus), jänis (Lepus timidus), rusakko (Lepus europaeus), orava (Sciurus vulgaris), liito-orava (Pteromys volans), kettu (Vulpes vulpes), majava (Castor fiber, Castor canadensis), saukko (Lutra lutra), mäyrä (Meles meles), minkki (Mustela vision), lumikko (Mustela nivalis nivalis), näätä (Martes martes), hilleri (Mustela putorius), kärppä (Mustela erminea), ahma (Gulo gulo), ilves (Lynx lynx), norppa (Phoca hispida) ja harmaahylje (Halichoerus grypus). ELK Liina Väänäsen tekemässä osiossa käsitellään kauriin-, peuran- ja hirvenvasat, lepakot sekä linnut. Lintuosiossa on on luvut Yleistä linnuista, Pikkulinnut, Varislinnut, Vesilinnut ja Petolinnut. fi
dct.subject luonnonvarainen eläin fi
dct.subject jänis fi
dct.subject hylje fi
dct.subject lepakko fi
dct.subject lintu fi
dct.subject petolintu fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151444
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dct.subject.ysa luonnonvaraiset eläimet fi
dct.subject.ysa siili (laji) fi
dct.subject.ysa orava fi
dct.subject.ysa liito-orava fi
dct.subject.ysa jänikset fi
dct.subject.ysa rusakko fi
dct.subject.ysa majavat fi
dct.subject.ysa kettu fi
dct.subject.ysa saukko fi
dct.subject.ysa mäyrä fi
dct.subject.ysa minkki fi
dct.subject.ysa lumikko fi
dct.subject.ysa näätä fi
dct.subject.ysa hilleri fi
dct.subject.ysa kärppä fi
dct.subject.ysa ahma fi
dct.subject.ysa ilves fi
dct.subject.ysa hylkeet fi
dct.subject.ysa lepakot fi
dct.subject.ysa linnut fi
dct.subject.ysa petolinnut fi
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record