Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Concanavalin A-testin (Ani Biotech) käyttö akuutin tulehdusvasteen mittaajana koiralla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2007-02-13T06:04:48Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:02:22Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T07:39:17Z
dc.date.available 2007-02-13T06:04:48Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:02:22Z und
dc.date.available 2018-07-30T07:39:17Z
dc.date.issued 1990
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1029
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Concanavalin A-testin (Ani Biotech) käyttö akuutin tulehdusvasteen mittaajana koiralla fi
dc.type Thesis en
ethesis.discipline Clinical Chemistry en
ethesis.discipline Kliininen kemia fi
ethesis.discipline Klinist kemi sv
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Björkroth, Johanna
dct.issued 1990
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Työn tarkoituksena oli selvittää concanavalin A -pikatestin (Ani Biotech) soveltuvuutta koiran akuutin tulehdusvasteen mittaamiseen. Tutkimuksessa testattiin kahdessa osassa yhteensä sadan neljän koiran seeruminäytteet, joista kolmekymmentäviisi näytettä oli terveistä yksilöistä. Pitämällä neutrofiliaa akuutin tulehdusvasteen ilmaisijana saatiin testin sensitiivisyydeksi 94,4 % ja spesifisyydeksi 83,7 %. Akuutin tulehdusvasteen ilmaisijana testi vaikuttaa toimivan hyvin. Käytännössä olisi ehkä mahdollista soveltaa tätä pyometran diagnosoinnissa ja erityisesti pyometran ja endometriitin erottelussa. fi
dct.subject Concanavalin A-testi fi
dct.subject akuutti tulehdusvaste fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151787
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dct.subject.ysa tulehdus fi
dct.subject.ysa koira fi
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record