Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hereford-hiehojen fysiologinen sopeutuminen erityyppisissä tuotantotiloissa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2007-02-13T07:39:27Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:02:05Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T07:33:08Z
dc.date.available 2007-02-13T07:39:27Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:02:05Z und
dc.date.available 2018-07-30T07:33:08Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1061
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Hereford-hiehojen fysiologinen sopeutuminen erityyppisissä tuotantotiloissa fi
dc.type Thesis en
ethesis.discipline Physiology en
ethesis.discipline Internal Medicine en
ethesis.discipline Fysiologia fi
ethesis.discipline Sisätautioppi fi
ethesis.discipline Fysiologi sv
ethesis.discipline Internnmedicin sv
ethesis.department Institutionen för basveterinärmedicin & Institutionen för klinisk veterinärmedicin sv
ethesis.department Department of Basic Veterinary Sciences & Department of Clinical Veterinary Sciences en
ethesis.department Peruseläinlääketieteen laitos & Kliinisen eläinlääketieteen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Haapakoski, Mari
dct.issued 2002
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli seurata liharotuisten hiehojen fysiologista sopeutumista talviaikana erilaisissa tuotantotiloissa. Vertailukohteina olivat lämmin tila, kylmäpihatto ja ulkotarha. Tutkimus oli kaksivaiheinen, kokeet tehtiin talvikausina 1998-1999 ja 1999-2000 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen emolehmänavetassa Tohmajärvellä. Kolmeen eri koeryhmään kuuluvista hiehoista kerättiin verinäytteitä, joista tutkittiin eläinten metabolista tilaa, piileviä sairauksia sekä stressiä kuvaavia muuttujia. Verinäytteitä otettiin molemmissa kokeissa kymmenen kertaa. Tuloksia vertailemalla saatiin tietoa eläinten kyvystä sopeutua vallitseviin kasvatusolosuhteisiin. Kokeiden aikana naudoilla havaittiin merkitseviä muutoksia eri verianalyyttien pitoisuuksissa. Talvi sinänsä vaikutti moniin veriarvoihin, erityyppisten kasvatusolosuhteiden vaikutus sen sijaan oli vähäinen. Ulkokasvatusryhmä joutui kylmempien olosuhteiden vuoksi todennäköisesti käyttämään muita ryhmiä enemmän rasvavarastojaan, mikä havaittiin joidenkin verianalyyttien pitoisuuksissa. Kokeiden perusteella voidaan kuitenkin ulko-, sisä- ja kylmäpihattokasvatusta pitää yhtä hyvinä kasvatusmuotoina. fi
dct.subject Hereford
dct.subject veriparametri fi
dct.subject kylmästressi fi
dct.subject kylmäpihatto fi
dct.subject ulkokasvatus fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151759
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dct.subject.ysa sopeutuminen fi
dct.subject.ysa veri fi
dct.subject.ysa stressi fi
dct.subject.ysa nauta fi
dct.subject.ysa hiehot fi
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record