Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Giardiat ja kryptosporidit vesivälitteisten epidemioiden aiheuttajina : esiintymisestä suomalaisissa majavissa ja eristysmetodiikasta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2007-02-13T08:01:46Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:00:12Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T07:39:18Z
dc.date.available 2007-02-13T08:01:46Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:00:12Z und
dc.date.available 2018-07-30T07:39:18Z
dc.date.issued 1992
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1064
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Giardiat ja kryptosporidit vesivälitteisten epidemioiden aiheuttajina : esiintymisestä suomalaisissa majavissa ja eristysmetodiikasta fi
dc.type Thesis en
ethesis.discipline Environmental Hygiene en
ethesis.discipline Ympäristöhygienia fi
ethesis.discipline Miljöhygien sv
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Haapasalmi, Jyrki
dct.issued 1992
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tässä syventävien opintojen tutkielmassa perehdyttiin zoonoottisten alkueläinten, suvut Giardia ja Cryptosporidiumium, yleisiinominaisuuksiin, niiden merkitykseen vesivälitteisten epidemioiden aiheuttajina ja tutkittiin niiden esiintymistä suomalaisissa majavissa. Lisäksi tutkimuksessa perehdyttiin erilaisiin eristämis- ja diagnostisiin menetelmiin. Lähinnä viimeisen kymmenen vuoden aikana on selvinnyt giardioosin ja kryptosporidioosin merkitys maailmanlaajuisesti yleisinä ripulitautien aiheuttajina niin ihmisillä, kuin eläimilläkin. Niiden leviämistapana on vesivälitteisyys merkittävää, johtuen paljolti niiden ominaisuuksista, kuten esim. hyvästä säilyvyydestä kosteissa ja viileissä olosuhteissa. Tutkimuksessa perehdyttiin ja käytännössä kokeiltiin erilaisia laboratoriodiagnostisia menetelmiä näytteiden konsentroimiseksi, loisten ookystien värjäämiseksi ja tutkimiseksi. Melko uutena menetelmänä testattiin myös suoraan immunofluoresenssitekniikkaan perustuvaa värjäysmenetelmää. Tutkittavina näytteinä oli majavien peräsuolia, joista otetusta ulosteesta ookystia yritettiin eristää. Näytteet tulivat suoraan metsästäjiltä eri puolilta Suomea. Yhdestäkään tutkitusta majavanäytteestä ei löytynyt etsittyjen loisten ookystia. fi
dct.subject Giardia
dct.subject Cryptosporidium
dct.subject vesivälitteisyys fi
dct.subject eristysmetodiikka fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151583
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dct.subject.ysa vesi fi
dct.subject.ysa majavat fi
dct.subject.ysa eristys (tekniikka) fi
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record