Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Haiman ja sapen vaikutus radiocesiumin (Cs-134) resekreetioon ruuansulatuskanavaan hiirellä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2007-02-13T12:32:11Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:58:51Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T07:41:23Z
dc.date.available 2007-02-13T12:32:11Z en
dc.date.available 2009-09-01T07:58:51Z und
dc.date.available 2018-07-30T07:41:23Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1152
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Haiman ja sapen vaikutus radiocesiumin (Cs-134) resekreetioon ruuansulatuskanavaan hiirellä fi
dc.type Thesis en
ethesis.discipline Internal Medicine en
ethesis.discipline Biochemistry en
ethesis.discipline Sisätautioppi fi
ethesis.discipline Biokemia fi
ethesis.discipline Internmedicin sv
ethesis.discipline Biokemi sv
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Hörman, Ari
dct.issued 1995
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tällä syventävien opintojen projektilla haluttiin selvittää mahdollinen haiman ja sapen vaikutus radioaktiivisen cesiumin (Cs-134) resekreetioon ruuansulatuskanavaan hiirellä. Aiheesta jo aikaisemmin ilmestyneiden tutkimusten mukaan ohutsuolen alkuosaan tapahtuu cesiumin eritystä. Tuolle alueella eksokriinisen erityksensä laskevien haiman ja sapen vaikutusta ei kuitenkaan ole tarkemmin selvitetty. Projektissa käytettiin 7 hiirikoeryhmää. Kahdelle ryhmällä annettiin haiman toiminnan stimuloimiseksi raakaa soijaa ja kahdelle ryhmälle koolihappoa sapen erityksen vilkastuttamiseksi. Kontrolliryhmiä oli kaksi ja lisäksi yksi paastokontrolliryhmä. Puolet ryhmistä saivat rehunsa mukana cesiumsitojaa (AFFC), jolla estettiin ruuansulatuskanavaan jo erittyneen cesiumin takaisinimeytyminen. Hiiriin injisoitiin cesiumisotooppi intraperitoneaalisesti ja niiden kokokehon radioaktiivisuuden kehittymistä seurattiin päivittäin. Hiirten lopetuksen yhteydessä suoliston eri osista otettiin näytteitä, joiden radioaktiivisuus määritettiin. Tehtyjen kokeiden perusteella ei voitu havaita haimalla tai sapella olevan vaikutusta cesiumin resekreetioon ruuansulatuskanavaan. fi
dct.subject Cs-134
dct.subject Cs-137
dct.subject AFFC
dct.subject radiocesium fi
dct.subject resekreetio fi
dct.subject boolihappo fi
dct.subject cesiumsitoja fi
dct.subject hiiri fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151462
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dct.subject.ysa cesium fi
dct.subject.ysa haima fi
dct.subject.ysa sappi fi
dct.subject.ysa soija fi
dct.subject.ysa hiiret fi
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record