Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Levomedetomidiinin kliinisen vaikutuksen tutkiminen koiralla infuusiomenetelmällä

Show full item record

Title: Levomedetomidiinin kliinisen vaikutuksen tutkiminen koiralla infuusiomenetelmällä
Author(s): Kaistinen, Anu; Kobylin, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Clinical Veterinary Sciences
Discipline: Surgery
Language: Finnish
Acceptance year: 1998
Abstract:
Tutkimuksessa keskityttiin medetomidiinin toisen optisen isomeerin, levomedetomidiinin kliinisten vaikutusten tutkimiseen koiralla. Kokeessa käytettiin kuutta tarkoitukseen kasvatettua täysikasvuista beaglea. Jokaiselle koiralle tehtiin kolme koetta. Tutkittavat lääkeaineet ja annokset olivat levomedetomidiini 10 µg/kg ja 80 µg/kg sekä fysiologinen suolaliuos plasebona. Tutkittava lääkeaine annettiin ensin boluksena laskimoon, jonka jälkeen lääkkeen annostelua jatkettiin koko kokeen ajan infuusiona laskimoon. Kaikki koirat saivat kokeen aikana myös dexmedetomidiiniboluksen 10 µg/kg levomedetomidiini-infuusion kestettyä 60 minuuttia. Kokeen aikana koiraa tarkkailtiin seuraamalla tutkittavan aineen sedatiivista ja analgeettista vaikutusta, samalla mitattiin koirien sydän- ja hengitysfrekvenssiä ja ruumiinlämpötilaa, seurattiin EKG:tä sekä suoraa verenpainetta, verikaasuja ja seerumin katekoliamiinipitoisuuksia. Tutkimuksessa todettiin, että levomedetomidiinilla ei ole merkittäviä sedatiivisia eikä analgeettisia vaikutuksia koirilla. Suuri levomedetomidiiniannos heikensi dexmedetomidiinin sedatiivista ja analgeettista tehoa ja voimisti sen aiheuttamaa bradykardiaa. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään dexmedetomidiinin ja levomedetomidiinin ominaisuuksiin ja vaikutuksiin eri eläimillä.
Keyword(s): levomedetomidiini analgesia deksmedetomidiini sedaatio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record