Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Suomenpystykorvien polveutumismääritys elektroforeesimenetelmillä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2007-02-14T12:30:03Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:58:29Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T08:02:58Z
dc.date.available 2007-02-14T12:30:03Z en
dc.date.available 2009-09-01T07:58:29Z und
dc.date.available 2018-07-30T08:02:58Z
dc.date.issued 1992
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1217
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Suomenpystykorvien polveutumismääritys elektroforeesimenetelmillä fi
dc.type Thesis en
ethesis.discipline Animal Hygiene en
ethesis.discipline Genetics en
ethesis.discipline Kotieläinhygienia fi
ethesis.discipline Genetiikka fi
ethesis.discipline Husdjurshygien sv
ethesis.discipline Genetik sv
ethesis.department Kotieläinhygienian laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Karppinen, Kristiina
dct.issued 1992
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkimuksessa selvitettiin suomenpystykorvien (n=255) plasmaproteiinien polymorfismia elektroforeettisin menetelmin. Yksisuuntaisen ja kaksisuuntaisen elektroforeesin, sekä isoelektronisen fokusoinnin avulla saatiin määritettyä kahdeksan polymorfista proteiinia, joiden geenifrekvenssit laskettiin. Tutkimuksen yhteydessä löydettiin kaksi ennen julkaisematonta alleelia. Aineisto jaettiin populaatio- ja perhemateriaaliryhmiin, joiden frekvenssejä vertailtiin. Frekvenssit erosivat tilastollisesti merkitsevästi ainoastaan yhden alleelin kohdalla. Geenifrekvenssien avulla laskettiin todennäköisyyksiä saada selville virheelliset vanhemmat. Käytettäessä kahdeksaa proteiinia on todennäköisyys saada erotettua väärä isä tai emä 96 %. Tämä on maksimaalinen todennäköisyys, joka saavutetaan, mikäli pentuja on viisi kappaletta. Jos pentuja on vain yksi, on todennäköisyys 73 %. Populaatio- ja perhemateriaaleilla ei ole eroa. Pennunvaihtotapaus (molemmat vanhemmat väärät) saadaan selvitettyä 89 % todennäköisyydellä. Käytännössä plasmaproteiineja käytetään koiralla eniten isyysmäärityksiin. Niitä voidaan käyttää myös koiran identifioimiseen ja lajin/rodun historian tutkimiseen. fi
dct.subject plasmaproteiini fi
dct.subject polymorfismi fi
dct.subject geenifrekvenssi fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151428
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dct.subject.ysa koira fi
dct.subject.ysa suomenpystykorva fi
dct.subject.ysa elektroforeesi fi
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record