Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Selkärankamuutokset ja niiden liittyminen synnynnäistöpöhäntäisyyteen welsh corgi pembrokella

Show simple item record

dc.date.accessioned 2007-02-16T06:46:28Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:58:25Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T08:02:56Z
dc.date.available 2007-02-16T06:46:28Z en
dc.date.available 2009-09-01T07:58:25Z und
dc.date.available 2018-07-30T08:02:56Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1253
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Selkärankamuutokset ja niiden liittyminen synnynnäistöpöhäntäisyyteen welsh corgi pembrokella fi
dc.type Thesis en
ethesis.discipline Animal Hygiene en
ethesis.discipline Diagnostic Imaging en
ethesis.discipline Kotieläinhygienia fi
ethesis.discipline Diagnostinen kuvantaminen fi
ethesis.discipline Husdjurshygien sv
ethesis.discipline Diagnostisk avbildning sv
ethesis.department Institutionen för klinisk veterinärmedicin sv
ethesis.department Department of Clinical Veterinary Sciences en
ethesis.department Kliinisen eläinlääketieteen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Keto, Riikka
dct.creator Kolhinen, Mari
dct.issued 1999
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Häntien typistämiskiellon tultua Suomessa voimaan 21.4.1997, on kiinnostus welsh corgi pembroken synnynnäistöpöhäntäisyyttä ja sen jalostusta kohtaan lisääntynyt. Epäily selkärankamuutosten liittymisestä synnynnäistöpöhäntäisyyteen on kuitenkin vaikeuttanut jalostustyötä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mahdollisten selkärankamuutosten liittyminen synnynnäistöpöhäntäisyyteen sekä tarkastella synnynnäistöpöhäntäisyyden periytymistä. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään hännän typistämiseen, selkärangan normaaliin anatomiaan sekä sen patologiaan. Lisäksi selvitetään töpöhäntäisyyden periytymismalleja. Tutkimuksessa kartoitettiin 60 welsh corgi pembroken röntgenkuvista lannerangan, ristiluun sekä häntärangan rakenteen poikkeamat. Töpöhäntäisyyden periytymismallia selvitettiin rekisteröityjen pentuetietojen avulla. Koska synnynnäistöpöhäntäisiä welsh corgi pembrokeja oli tutkimusmateriaalissa hyvin vähän, ei mahdollisten selkärankaepämuodostumien liittymisestä töpöhäntäisyyteen voitu tehdä johtopäätöksiä. Tutkituilla welsh corgi pembrokeilla havaittiin lannerangan, ristiluun ja hännän alueella suhteellisen paljon poikkeavuuksia. Rodun terveelle jalostukselle voisikin olla eduksi, että jalostukseen käytettävien koirien lannerangan ja ristiluun alue tutkittaisiin ennen näiden yksilöiden laajaa jalostuskäyttöä. fi
dct.subject Welsh corgi pembroke en
dct.subject synnynnäistöpöhäntäisyys fi
dct.subject selkärankamuutokset fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151422
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dct.subject.ysa perinnöllisyys fi
dct.subject.ysa selkäranka fi
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record