Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Polymorfonukleaarisen neutrofiilin toiminta leikkauksen yhteydessä koiralla : kemiluminesenssitutkimus

Show full item record

Title: Polymorfonukleaarisen neutrofiilin toiminta leikkauksen yhteydessä koiralla : kemiluminesenssitutkimus
Author(s): Koivisto, Maarit
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Clinical Veterinary Sciences
Discipline: Pharmacology
Language: Finnish
Acceptance year: 2003
Abstract:
Leikkauksessa elimistö altistuu vieraille aineille ja mikrobeille. Polymorfonukleaariset neutrofiilit (PMN) aktivoituvat ensimmäisinä elimistön puolustuksessa, joten häiriöillä niiden toiminnassa voi olla vakavia seurauksia. Anestesian ja kirurgian vaikutuksesta PMN:ien toimintaan on olemassa ristiriitaisia tuloksia: on havaittu sekä heikkenemista, voimistumista että normaaliksi luettavaa toimintaa. PMN kykenee fagosytoimaan mikrobeja ja omaa useita mekanismeja niiden tuhoamiseksi. Hengityspurkaukseksi kutsutussa tapahtumassa syntyvät superoksidianionit, hypokloriitti ja muut mikrobisidaaliset aineet tuhoavat mikrobit, mutta voivat samalla olla elimistölle haitallisia. Hengityspurkauksessa syntyvien elektronien viritystilojen purkautumisesta emittoituvaa valoa eli kemiluminesenssia (KL) voidaan mitata ja siten arvioida PMN:ien toimintaa. Tutkimuksessa selvitettiin kemiluminesenssia mittaamalla ovarhysterektomian vaikutusta PMN:ien toimintaan. 44 koiraa osallistui tutkimukseen, näistä 37 saatiin kaikki mittaustulokset. Koirat oli jaettu satunnaistaen kahteen ryhmään esilääkityksen suhteen: 18 koiraa sai asepromatsiinia, 19 medetomidiinia. Kemiluminesenssin ja neutrofiilien lukumäärän mittaamiseksi otettiin verinäytteet ennen leikkausta, leikkauksen lopussa ja 24 tunnin kuluttua ensimmäisestä näytteestä. Ovarhysterektomian seurauksena kokoveren KL:ssä havaittiin merkitsevä nousu, mikä korreloi neutrofiilien kohonneen lukumäärän kanssa. Yksittäisen neutrofiilin hengityspurkausaktiivisuuteen ei ovarhysterektomialla havaittu vaikutusta käytetyllä metodilla mitattuna. Eri esilääkitysten suhteen ei havaittu merkitsevää eroa.
Keyword(s): PMN kemiluminesenssi koira


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record