Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Eläinperäisten elintarvikkeiden pakkausmateriaalien kierrätys ja hyötykäyttö

Show simple item record

dc.date.accessioned 2007-02-26T21:13:44Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:58:28Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T08:02:58Z
dc.date.available 2007-02-26T21:13:44Z en
dc.date.available 2009-09-01T07:58:28Z und
dc.date.available 2018-07-30T08:02:58Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1307
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Eläinperäisten elintarvikkeiden pakkausmateriaalien kierrätys ja hyötykäyttö fi
dc.type Thesis en
ethesis.discipline Environmental Hygiene en
ethesis.discipline Ympäristöhygienia fi
ethesis.discipline Miljöhygien sv
ethesis.department Institutionen för livsmedel och miljöhygien sv
ethesis.department Department of Food and Environmental Hygiene en
ethesis.department Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Kunnas, Pentti
dct.issued 2003
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Elintarvikkeiden pakkaaminen kertakäyttöpakkauksiin on aiheuttanut yhä laajamittaisemman ympäristöongelman. Perinteisesti pakkausjätteet ovat joutuneet kaatopaikoille tai jätteenpolttolaitoksille, mutta yhä etenevässä määrin elintarvikepakkauksia on pyritty keräämään hyötykäyttöön. Tässä kirjallisuuskatsauksessa olen tarkastellut eläinperäisten elintarvikepakkausten kierrätystä ja hyötykäyttöä. Olen tarkastellut ongelmaa sekä EU:n että Suomen näkökulmasta. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY vuodelta 1994 velvoittaa tehostamaan nimenomaan pakkausjätteiden kierrätystä. Valtioneuvoston päätös vuodelta 1997 antaa ohjeet ja velvoitteet Suomen osalle. Suomessa ollaan tiettyjen kierrätysmenetelmien kohdalla aivan Euroopan kärkimaita. Pakkausjätteiden hyödyntäminen on ainoa järkevä ja kestävä vaihtoehto, koska se vähentää ympäristöhaittoja ja pakkausjätteiden määrää. fi
dct.subject pakkaaminen fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151427
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dct.subject.ysa pakkaus fi
dct.subject.ysa kierrätys fi
dct.subject.ysa hyötykäyttö fi
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record