Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Sorkkahoidon vaikutus sonnin kasvuun kasvukoeasemalla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2007-02-27T05:23:49Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:58:47Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T07:41:21Z
dc.date.available 2007-02-27T05:23:49Z en
dc.date.available 2009-09-01T07:58:47Z und
dc.date.available 2018-07-30T07:41:21Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1348
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Sorkkahoidon vaikutus sonnin kasvuun kasvukoeasemalla fi
dc.type Thesis en
ethesis.discipline Animal Hygiene en
ethesis.discipline Kotieläinhygienia fi
ethesis.discipline Husdjurshygien sv
ethesis.department Kotieläinhygienian laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Laurila, Tapio
dct.issued 1994
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Humppilan keinosiemennyssonnien kasvukoeasema tarjosi hyvät edellytykset sorkkahoidon vaikutusten ja varsinkin painonkehityksen tutkimiseen. Kaikilla sonneilla oli samanlaiset elinolosuhteet ja samanlainen ruokinta. Sorkkahoitotutkimukseen otetut 8-9 kk ikäiset sonnit (70 kpl) jaettiin hoidettaviin ja hoitamattomiin roduittain ikäjärjestyksessä niin, että joka toinen sonni tuli hoidetuksi. Samalla kaikki sonnit punnittiin sekä takajalkojen asennot ja sorkat arvosteltiin. Sorkkahoito suoritettiin toiminnallisen sorkkahoidon periaatteiden mukaisesti. Punnitus ja arvostelu suoritettiin uudelleen 90 vrk:n kuluttua. Sorkkahoidettujen sonnien 90 vrk:n kasvu keskiarvo (110,2 kg) oli suurempi kuin hoitamattomien (106,3 kg), mutta ero ei ollut tilastollisesti merkittävä (p_hav=0,25). Friisiläissonneilla hoidettujen ja hoitamattomien välillä ei ollut havaittavaa eroa kasvussa. Sorkkapohjien tasaisuuden havaittiin parantavan kasvua. Hoidetuilla sonneilla oli tasaisemmat sorkkapohjat kuin hoitamattomilla. Lieviä sorkkasairauksia oli hoitamattomilla enemmän kuin hoidetuilla. Näillä ei ollut vaikutusta kasvuun. Sorkkapuolten tasoeroissa, kasvukokeen jälkeisessä kohtalossa ja jalka-asantojen arvostelussa ei todettu merkittäviä eroja tutkittujen ryhmien välillä. Sorkkapuolten tasoerolla ja jalka-asennoilla ei todettu vaikutusta kasvuun. Kirjallisuuskatsauksessa on tarkasteltu sorkkahoidon vaikutuksia lehmillä mm. sorkan kasvuun, maidon tuotokseen ja ontumiseen. Lisäksi siinä on referoitu tutkimusta sorkan kehittymisestä 6-12 kk ikäisillä sonneilla. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151456
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record