Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Emakon sukuelinlöydökset teurastamomateriaalissa eri vuodenaikoina

Show simple item record

dc.date.accessioned 2007-02-27T05:42:00Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:00:49Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T08:11:15Z
dc.date.available 2007-02-27T05:42:00Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:00:49Z und
dc.date.available 2018-07-30T08:11:15Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1359
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Emakon sukuelinlöydökset teurastamomateriaalissa eri vuodenaikoina fi
dc.type Thesis en
ethesis.discipline Gynecology en
ethesis.discipline Gynekologia fi
ethesis.discipline Gynekologi sv
ethesis.department Gynekologia ja obstetriikka fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Leppävuori, Aino
dct.issued 1995
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkielmassa tarkastellaan emakoiden hedelmällisyyttä eri vuodenaikoina teurastamomateriaaliin perustuen. Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja tutkimusosasta. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään yleisesti emakoiden ja sikeiden hedelmällisyyshäiriöitä ja tarkemmin vuodenajan vaikutusta hedelmällisyyshäiriöihin. Tutkimusosan aineistona on 1708 emakon ja ensikon sukuelinpakettia, jotka kerättiin teurastamon emakkolinjasta vuoden ajan. Sukuelinpaketti sisälsi kohdunkaulan, kohdun, munanjohtimet ja munasarjat. Sukuelinpaketit tutkittiin makroskooppisesti. Munasarjalöydökset (keltarauhaset, follikkelit ja rakkulat) sekä poikkeavuudet (esim. kasvaimet) käsiteltiin tilastollisesti vuodenaikaisvaihtelujen selvittämiseksi. Toimimattomia (anestrus) munasarjoja löydettiin merkitsevästi enemmän kolmannella vuosineljänneksellä (heinä - syys, 29 %) ensimmäisellä (tammi - maalis 21 %) vuosineljänneksellä. Anestruksessa olleisiin munasarjoihin kuuluneet sukuelinpaketit painoivat merkitsevästi vähemmän kuin toiminnassa (diestrus, estrus ja tiine) olleiden sukuelinpaketit. Aineistossa huhti-kesäkuun sukuelinpaketit olivat keveimmät, mutta niissä toimimattomia munasarjoja oli kuitenkin vain 27 %. Kystia oli 6 %:ssa, parovariaalikystia 23 %:ssa ja keltarauhasia 56 %:ssa munasarjoista. Vuodenajalla ei ollut merkitystä kystien, parovariaalikystien tai keltarauhasten esiintymisessä. fi
dct.subject emakko fi
dct.subject vuodenaikaisvaihtelu fi
dct.subject hedelmällisyyshäiriö fi
dct.subject sukuelinpaketti fi
dct.subject anestrus fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151641
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dct.subject.ysa emakot fi
dct.subject.ysa vuodenajat fi
dct.subject.ysa hedelmällisyys fi
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record