Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Utvecklande av kontrollerbart läkemedelsfrigörande pressöverdragna tabletter

Show full item record

Title: Utvecklande av kontrollerbart läkemedelsfrigörande pressöverdragna tabletter
Author(s): Lindqvist, Teresa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine
Discipline: Internal Medicine
Language: Swedish
Acceptance year: 1993
Abstract:
Denna studie behandlar s.k. pressöverdragna (press-coated) tabletter, som kontrollerat frigör läkemedel. Tabletterna är tvådelade, besteende av en kärntablett och ett ytlager. Både kärna och ytlager innehåller läkemedel (furosemid), men enbart ytlagret innehåller polymeren hydroxipropylmetylcellulosa (HPMC), som reglerar läkemedlets frigörelse från tabletten. Läkemedelsfrigörelsen från en dylik tablett sker i tv&arin ; faser; en långsammare första fas påföljs av en märkbar ökning i frigörelsetakten. Huvudmålsättningen med studien var att undersöka regleringen av furosemidfrigörelsetakten vid användning av en alkaliserande faktor, dvs. kaliumkarbonat. Det har påvisats att en tillsats av kaliumkarbonat är nödvändig för att åstadkomma tillräcklig frigörelse och absorption av furosemid från ett dylikt tablettpreparat. Den optimala mängden kaliumkarbonat var kemiskt ekvivalent med furosemidmängden i tabletten. Denna slutsats baserar sig på både in vitro- och in vivo-undersökningar på hundar. Polymeren i ytlagret påverkade även den läkemedelsfrigörelsen och absorptionen.
Keyword(s): HPMC kontrollerbart läkemedelsfrigörande tablett kaliumkarbonat furosemid hund


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record