Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Utvecklande av kontrollerbart läkemedelsfrigörande pressöverdragna tabletter

Show simple item record

dc.date.accessioned 2007-02-27T06:02:54Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:03:03Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T07:39:18Z
dc.date.available 2007-02-27T06:02:54Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:03:03Z und
dc.date.available 2018-07-30T07:39:18Z
dc.date.issued 1993
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1370
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Utvecklande av kontrollerbart läkemedelsfrigörande pressöverdragna tabletter sv
dc.type Thesis en
ethesis.discipline Internal Medicine en
ethesis.discipline Sisätautioppi fi
ethesis.discipline Internmedicin sv
ethesis.department Institutionen för inre medicin sv
ethesis.department Department of Internal Medicine en
ethesis.department Sisätautiopin laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Lindqvist, Teresa
dct.issued 1993
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Denna studie behandlar s.k. pressöverdragna (press-coated) tabletter, som kontrollerat frigör läkemedel. Tabletterna är tvådelade, besteende av en kärntablett och ett ytlager. Både kärna och ytlager innehåller läkemedel (furosemid), men enbart ytlagret innehåller polymeren hydroxipropylmetylcellulosa (HPMC), som reglerar läkemedlets frigörelse från tabletten. Läkemedelsfrigörelsen från en dylik tablett sker i tv&arin ; faser; en långsammare första fas påföljs av en märkbar ökning i frigörelsetakten. Huvudmålsättningen med studien var att undersöka regleringen av furosemidfrigörelsetakten vid användning av en alkaliserande faktor, dvs. kaliumkarbonat. Det har påvisats att en tillsats av kaliumkarbonat är nödvändig för att åstadkomma tillräcklig frigörelse och absorption av furosemid från ett dylikt tablettpreparat. Den optimala mängden kaliumkarbonat var kemiskt ekvivalent med furosemidmängden i tabletten. Denna slutsats baserar sig på både in vitro- och in vivo-undersökningar på hundar. Polymeren i ytlagret påverkade även den läkemedelsfrigörelsen och absorptionen. sv
dct.subject HPMC
dct.subject kontrollerbart läkemedelsfrigörande tablett sv
dct.subject kaliumkarbonat sv
dct.subject furosemid sv
dct.subject hund sv
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201804208007
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record