Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Veren antioksidentti- ja rasvahappopitoisuuksia hevosella

Show simple item record

dc.date.accessioned 2007-02-27T08:53:45Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:58:43Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T08:03:05Z
dc.date.available 2007-02-27T08:53:45Z en
dc.date.available 2009-09-01T07:58:43Z und
dc.date.available 2018-07-30T08:03:05Z
dc.date.issued 1990
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1424
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Veren antioksidentti- ja rasvahappopitoisuuksia hevosella fi
dc.type Thesis en
ethesis.discipline Internal Medicine en
ethesis.discipline Sisätautioppi fi
ethesis.discipline Internmedicin sv
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Mäkinen, Tiina
dct.issued 1990
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tämä syventävien opintojen tutkielma sisältää kirjallisuuskatsauksen ja tutkimusosan. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään eri antioksidantteja ja rasvahappoja. Tutkimusosassa on mitattu kolmentoista lämminverisen ravurin veren A- ja E-vitamiinipitoisuudet, Fe-, Zn-, Se- ja Mn-pitoisuudet sekä plasman rasvahappopitoisuudet. Tarkoituksena oli alustavasti määrittää eri antioksidanttien ja rasvahappojen pitoisuuksia hevosella. fi
dct.subject antioksidantti fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151451
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dct.subject.ysa antioksidantit fi
dct.subject.ysa rasvahapot fi
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record