Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Patogeeniset yersiniat pikkunisäkkäissä

Show full item record

Title: Patogeeniset yersiniat pikkunisäkkäissä
Author(s): Rahkila, Seija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food and Environmentel Hygiene
Discipline: Food Hygiene
Language: Finnish
Acceptance year: 2005
Abstract:
The main causes for human enteritis in Finland are Yersinia pseudotuberculosis and Yersinia enterocolitica after Salmonella spp. and Campylobacter spp. Registered yersinia infections exceed 700 yearly in Finland. Y. enterocolitica is the main cause for most of these cases. Reported outbreaks and a number of cases of Y. pseudotuberculosis have increased in Finland. Infections caused by Y. pseudotuberculosis and Y. enterocolitica transfer mostly via food and water. The epidemiology of Y. pseudotuberculosis and Y. enterocolitica infections is unclear. The main reservoirs of Y. pseudotuberculosis are rodents and birds. A major reservoir for human pathogenic strains of Y. enterocolitica is a swine. In this study, reservoir of Y. pseudotuberculosis and pathogenic strains of Y. enterocolitica were examined from small mammals caught in Finland. Small mammals examined were European common shrew (Sorex araneus), bank vole (Clethrionomys glareolus) and field vole (Microtus agrestis). One hundred specimens were examined. The second purpose of this study was to determine how a new agar, developed for isolation of Y. pestis, was suited for isolation of Y. pseudotuberculosis and Y. enterocolitica in practise. BIN-agar was described as a well selective agar. Additionally, colony morphology formed by Y. pestis, Y. pseudotuberculosis and Y. enterocolitica on BIN-agar were reported to appear recognisable. These colonies distinguished from colonies formed by other gram-negative bacteria tested on BIN-agar. In this study, Yersinia spp. were isolated from 6% specimens examined. Pathogenic yersiniae were not isolated. Prevalence for Y. enterocolitica was 2 %, after isolated from two specimens. Biotype for these two strains was 1A. Biotype 1A is considered as a non-pathogenic biotype. Y. pseudotuberculosis was not isolated. Nonpathogenic Y. kristensenii was isolated from four (4 %) small mammals. BIN-agar did not prove any especially good practical characteristic of use. BIN-agar was not selective enough for isolation of yersiniae. Also the morphology of colonies of yersiniae were not recognisable.
Yersinia pseudotuberculosis ja Yersinia enterocolitica ovat salmonellojen ja kampylobakteerien jälkeen Suomessa kolmanneksi merkittävimpiä ihmisten suolistoinfektioiden aiheuttajia. Yersinioiden aiheuttamia tautitapauksia raportoidaan vuosittain Suomessa yli 700. Näistä tapauksista on suurin osa Y. enterocolitican aiheuttamia. Raportoidut Y. pseudotuberculosiksen aiheuttamat epidemiat ja tapaukset ovat lisääntyneet Suomessa. Y. pseudotuberculosis ja Y. enterocolitica tarttuvat yleensä elintarvikkeiden ja veden välityksellä. Y. pseudotuberculosiksen ja Y. enterocolitican epidemiologia tunnetaan huonosti. Y. pseudotuberculosisksen päävarastona luonnossa pidetään pikkujyrsijöitä ja lintuja ja Y. enterocolitican päävarastona pidetään sikaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Y. pseudotuberculosiksen ja Y. enterocolitican patogeenisten kantojen esiintymistä Suomessa pyydystetyissä pikkunisäkkäissä, joita olivat metsäpäästäinen (Sorex araneus), metsämyyrä (Clethrionomys glareolus) ja peltomyyrä (Microtus agrestis). Näytteitä tutkittiin sata. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää myös uuden Y. pestistä varten kehitetyn BIN-agarin soveltuvuutta Y. pseudotuberculosiksen ja Y. enterocolitican eristykseen käytännössä. BIN-agar on kuvattu hyvin selektiiviseksi ja lisäksi BIN-agarilla raportoitiin muodostuvan tunnistettavan näköisiä pesäkkeitä Y. pestiksen lisäksi vain Y. pseudotuberculosiksesta ja Y. enterocoliticasta. Nämä pesäkkeet erottuvat muiden maljalla testattujen gram-negatiivisten bakteerien pesäkemorfologiasta. Yersinia spp. eristettiin 6%:sta tutkituista näytteistä. Patogeenisia yersinioita ei eristetty. Y. enterocoliticaa eristettiin kahdesta (2 %) pikkunisäkkäästä. Löydettyjen kahden Y. enterocolitica -kannan biotyypit olivat 1A. Tätä on pidetty biotyyppinä, joka ei aiheuta sairautta. Y. pseudotuberculosista ei eristetty. Nonpatogeenista Y. kristenseniitä eristettiin neljästä (4 %) pikkunisäkkäästä. BIN- agarin käyttöominaisuudet eivät olleet erityisen hyvät. Se ei ollut riitävän selektiivinen yersinioiden eristykseen eikä BIN-agarille viljeltyjen yersinioiden pesäkemorfologia ollut tunnistettava.
Keyword(s): Yersinia pseudotuberculosis Yersinia enterocolitica BIN-agar small mammal pathogenic pikkunisäkäs patogeeninen


Files in this item

Files Size Format View
RahkilaS.pdf 32.46Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record