Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Tukkikokoisen männyn kuivaoksarajat Suomessa

Show full item record

Title: Tukkikokoisen männyn kuivaoksarajat Suomessa
Author(s): Väisänen, Erja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Resource ManagementDepartment of Forest Sciences
Discipline: Forest Resource Science and Technology (Wood technology)
Language: Finnish
Acceptance year: 2007
Abstract:
Työ kuvailee männyn kuivaoksarajoja Suomessa sahateollisuuden oman raaka-aineen seurannan pohjaksi. Esitetään tukkikokoisten mäntyjen alueelliset kuivaoksarajan keskiarvot ja laatikkokuviot (boxplot), joista voi lukea matalimman neljänneksen ylimmän puun, mediaanipuun ja kolmannen neljänneksen ylimmän puun kuivaoksarajan alueittain. Alueina ovat vuoden 2006 aikaiset 13 metsäkeskusta, joista kaksi on jaettu, joten alueita on 15. Aineisto on VMI9 vuosina 1996–2003 kerätyt tiedot ja vertailun vuoksi myös edellisen inventoinnin (VMI8) Etelä-Suomen tiedot. Suuralueet erottuvat kuivaoksarajaltaan erilaisina. Edellisen inventoinnin korkeimmat kuivaoksarajat ovat eri alueella kuin uudemmassa inventoinnissa. Absoluuttisen kuivaoksarajan lisäksi tarkasteltiin myös suhteellista kuivaoksarajaa (suhteessa puun pituuteen) edellä mainituin aluein, ja absoluuttisia ja suhteellisia kuivaoksarajoja soilla, uudistuskypsissä ja kasvatusmetsissä sekä kankaiden eri kasvupaikoilla. Suomen yleisimmillä kasvupaikoilla VT ja MT sekä vastaavat ovat kuivaoksarajat suunnilleen samalla korkeudella, mutta suhteelliset kuivaoksarajat ovat korkeammat karummalla paikalla. Tarkasteltiin myös puiden iän, pituuden ja rinnankorkeusläpimitan vaikutusta kuivaoksarajoihin sekä kuolleitten oksien määrittämän rungon osan suhdetta puun pituuteen eri läpimitoilla. Työssä ei voitu tarkastella uudistamismenetelmän tai metsien myöhemmän käsittelyn vaikutusta rajoihin, koska näistä ryhmistä ei ole tietoa tukkipuuston osalta. Pois rajattiin myös runkojen kappalemäärät eri ryhmissä ja jakaantuminen tukkeihin, vaikka nämä olisivat aineistosta laskettavissa.
The study describes the dead branch height of Scots Pines from sawing industry point of view. The regional means for dead branch heights are given in a table, while the lower quartile of dead branch height, the median tree and the upper quartile are given in Box Plots. The grouping regions consist of the existing 13 areas of the Finnish Forestry Centres. Two of these regions are divided into two, making the total number of areas to be reviewed 15. The research material consists of the data gained from the 9th National Forest Inventory of Finland (VMI9), carried out 1996-2003, and also in relation to the data from Southern Finland in the previous National Forest Inventory (VMI8). Over all, dead branch heights on the major regions differ from each other, but in these two inventories the highest means and medians of dead branch height are in different areas within the middle part of Southern Finland. In addition to the absolute dead branch height, the review also shows the relative dead branch height (the ratio of dead branch height to the height of the tree), in those previous areas and as well as in swampy areas, in mature and thinning stands, and in different forest site types with mineral soils. In the areas of most common forest site types (VT and MT et corresponding) the dead branch heights are approximately at the same level, but the relative heights are higher on more poor sites. The effect of the age, height and the diameter of the trees were reviewed, too. Regression lines were calculated for the relationship between the stem part with only dead branches and the height of the tree having different diameter. It was not possible to examine the effect of the regeneration or later treatment method on the dead branch height, because there was no data for them concerning saw log-sized trees. It was also decided not to examine the number of stems in those different groups and their distribution into saw logs, although this information would be possible to calculate out of the data.
Keyword(s): kuivaoksaraja VMI mänty


Files in this item

Files Size Format View
Gradu digit.pdf 753.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record