Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Tukkikokoisen männyn kuivaoksarajat Suomessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2007-08-27T10:39:00Z
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:05:47Z
dc.date.accessioned 2015-07-23T10:38:29Z
dc.date.available 2007-08-27T10:39:00Z
dc.date.available 2009-09-01T08:05:47Z
dc.date.available 2015-07-23T10:38:29Z
dc.date.issued 2007-08-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/5742
dc.title Tukkikokoisen männyn kuivaoksarajat Suomessa fi
ethesis.discipline Skogsresursvetenskap och -teknologi (träteknologi) sv
ethesis.discipline Forest Resource Science and Technology (Wood technology) en
ethesis.discipline Metsävaratiede ja -teknologia (puuteknologia) fi
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/568622d2-092e-44f6-ac91-0bc71f2abb65
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b6bb4a53-0dfd-4960-859d-db835b62e109
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/c7df5167-a7c2-4c80-96c7-1c8d14d8e804
ethesis.department Institutionen för skogstillgångar sv
ethesis.department Institutionen för skogsvetenskaper sv
ethesis.department Department of Forest Resource Management en
ethesis.department Department of Forest Sciences en
ethesis.department Metsävarojen käytön laitos fi
ethesis.department Metsätieteiden laitos fi
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Väisänen, Erja
dct.issued 2007
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Työ kuvailee männyn kuivaoksarajoja Suomessa sahateollisuuden oman raaka-aineen seurannan pohjaksi. Esitetään tukkikokoisten mäntyjen alueelliset kuivaoksarajan keskiarvot ja laatikkokuviot (boxplot), joista voi lukea matalimman neljänneksen ylimmän puun, mediaanipuun ja kolmannen neljänneksen ylimmän puun kuivaoksarajan alueittain. Alueina ovat vuoden 2006 aikaiset 13 metsäkeskusta, joista kaksi on jaettu, joten alueita on 15. Aineisto on VMI9 vuosina 1996–2003 kerätyt tiedot ja vertailun vuoksi myös edellisen inventoinnin (VMI8) Etelä-Suomen tiedot. Suuralueet erottuvat kuivaoksarajaltaan erilaisina. Edellisen inventoinnin korkeimmat kuivaoksarajat ovat eri alueella kuin uudemmassa inventoinnissa. Absoluuttisen kuivaoksarajan lisäksi tarkasteltiin myös suhteellista kuivaoksarajaa (suhteessa puun pituuteen) edellä mainituin aluein, ja absoluuttisia ja suhteellisia kuivaoksarajoja soilla, uudistuskypsissä ja kasvatusmetsissä sekä kankaiden eri kasvupaikoilla. Suomen yleisimmillä kasvupaikoilla VT ja MT sekä vastaavat ovat kuivaoksarajat suunnilleen samalla korkeudella, mutta suhteelliset kuivaoksarajat ovat korkeammat karummalla paikalla. Tarkasteltiin myös puiden iän, pituuden ja rinnankorkeusläpimitan vaikutusta kuivaoksarajoihin sekä kuolleitten oksien määrittämän rungon osan suhdetta puun pituuteen eri läpimitoilla. Työssä ei voitu tarkastella uudistamismenetelmän tai metsien myöhemmän käsittelyn vaikutusta rajoihin, koska näistä ryhmistä ei ole tietoa tukkipuuston osalta. Pois rajattiin myös runkojen kappalemäärät eri ryhmissä ja jakaantuminen tukkeihin, vaikka nämä olisivat aineistosta laskettavissa. fi
dct.abstract The study describes the dead branch height of Scots Pines from sawing industry point of view. The regional means for dead branch heights are given in a table, while the lower quartile of dead branch height, the median tree and the upper quartile are given in Box Plots. The grouping regions consist of the existing 13 areas of the Finnish Forestry Centres. Two of these regions are divided into two, making the total number of areas to be reviewed 15. The research material consists of the data gained from the 9th National Forest Inventory of Finland (VMI9), carried out 1996-2003, and also in relation to the data from Southern Finland in the previous National Forest Inventory (VMI8). Over all, dead branch heights on the major regions differ from each other, but in these two inventories the highest means and medians of dead branch height are in different areas within the middle part of Southern Finland. In addition to the absolute dead branch height, the review also shows the relative dead branch height (the ratio of dead branch height to the height of the tree), in those previous areas and as well as in swampy areas, in mature and thinning stands, and in different forest site types with mineral soils. In the areas of most common forest site types (VT and MT et corresponding) the dead branch heights are approximately at the same level, but the relative heights are higher on more poor sites. The effect of the age, height and the diameter of the trees were reviewed, too. Regression lines were calculated for the relationship between the stem part with only dead branches and the height of the tree having different diameter. It was not possible to examine the effect of the regeneration or later treatment method on the dead branch height, because there was no data for them concerning saw log-sized trees. It was also decided not to examine the number of stems in those different groups and their distribution into saw logs, although this information would be possible to calculate out of the data. en
dct.subject kuivaoksaraja fi
dct.subject VMI fi
dct.subject mänty fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507211608
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Dead branch height of sawlog-sized Pinus Sylvestris in Finland en
dc.identifier.laitoskoodi 874

Files in this item

Files Size Format View
Gradu digit.pdf 753.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record