Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lokkien ja valkoposkihanhien kampylobakteerit (Campylobacter spp.) ja ulostesaastutuksen indikaattoribakteerit sekä kampylobakteerien ja Escherichia colin herkkyys antimikrobisille aineille

Show simple item record

dc.date.accessioned 2008-02-13T07:48:55Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T08:02:26Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T07:41:16Z
dc.date.available 2008-02-13T07:48:55Z en
dc.date.available 2009-09-01T08:02:26Z und
dc.date.available 2018-07-30T07:41:16Z
dc.date.issued 2008-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/7802
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Lokkien ja valkoposkihanhien kampylobakteerit (Campylobacter spp.) ja ulostesaastutuksen indikaattoribakteerit sekä kampylobakteerien ja Escherichia colin herkkyys antimikrobisille aineille fi
ethesis.discipline Environmental Hygiene en
ethesis.discipline Ympäristöhygienia fi
ethesis.discipline Miljöhygien sv
ethesis.department Institutionen för livsmedel och miljöhygien sv
ethesis.department Department of Food and Environmental Hygiene en
ethesis.department Elintarvike- ja ympäristöhygienian laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Aittamaa, Leena
dct.issued 2008
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract One of the leading bacterial causes of diarrhea in humans are campylobacters (Campylobacter spp). The more common species infecting humans are Campylobacter jejuni and C. coli. The symptoms can vary from mild intestinal infection to severe, bloody, producing diarrhea. Improperly prepared poultry, contaminated drinking and swimming water are the leading causes of infection. Campylobacters are present in the intestines of many mammal and bird species. They generally do not cause disease in the birds, thus they are regarded as asymptomatic carriers. Birds and mammals can also infect swimming areas through defecation. This contamination is generally studied with the help of a fecal indicator bacteria. Examples of this type of bacteria are Escherichia coli, fecal enterococci, and Clostridium perfringens. Since the 1990s Campylobacter has become increasingly resistent to antibiotic treatments, such as fluoroquinolones, and it has become an escalating public health threat. The antibiotic resistance of E. coli can be used to illustrate that of gram-negative bacteria. Fecal samples of 125 birds were collected for the qualitative study of Campylobacter and E. coli. 41 Barnacle geese and 84 gulls were studied. The presence of Campylobacter was studied by a cultivation. The enrichment was processed in Bolton broth and then cultured with CCDA (modified charcoal-cefoperazone-deoxycholate agar). Campylobacters were identified with typical colonies and gram-staining. The E coli was cultured directly from the sample swabs to the mFC agar. The typical blue growing colonies were interpreted as E. coli. This was confirmed introducing the E coli's β-glucuronidase enzyme into Colilert solution. In addition, 18 fecal samples were collected (13 Barnacle geese and 5 gulls) for quantitative analysis. The cfus of fecal enterococci, E. coli, C perfringens and Campylobacters were determined using a tenfold dilution method. Water samples were gathered three times during the summer from five different swimming areas in Helsinki. These samples were studied for counts of fecal enterococci, E.coli, C perfringens and the presence of Campylobacter by membrane filtration method the. The quantity of E. coli was studied using the commercial MPN method, Colilert test. The E. coli and Campylobacter were isolated from the fecal and water samples and were examined for antimicrobial resistance. To ampicillin, ciprofloxasin, and tetracycline. The erythromycin resistance of Campylobacter was studies as well. The method used were agar dilution and MIC values were determined.. Campylobacter was detected in 23 fecal samples (18%). It was found in 8 gull fecal samples (10%) and in 15 Barnacle geese samples (37%). Seven of the isolated strains (31%) were C. jejuni. It was noticed in the quantitative studies that there were more E. coli and fecal enterococci in the gull fecal samples (collected from the Ämmässuo landfill) than the Barnacle geese fecal samples. The bacteria levels found in the Helsinki beach areas were not above the legal reference levels. Campylobacters were identified once at two beach areas. Almost all of studied Campylobacter isolates were sensitive to the antibiotics used in the experiment. Two strains were resistance to the ampicillin. Of the 76 E. coli strains 5 were resistant to ampicillin and 4 to tetracycline. The other strains were sensitive. One multiresistant E. coli strain was detected in a swimming water sample. Campylobacters were detected in fecal samples of birds suggesting that wild birds may be the source of the Campylobacter infection in humans. Escherichia coli fecal enterococci were not suitable fecal indicator bacteria for fecal contamination of Barnacle geese in bodies of water in nature. The quality of water in Helsinki's swimming areas appeared to be good. Resistance to antibiotics seems to be quite rare in bacterium isolated from birds feces and swimming waters. Probably, birds are not remarkable spreaders of antibiotic resistance. en
dct.abstract Kampylobakteerit ovat maailmanlaajuisesti yksi tärkeimmistä ihmisen bakteeriperäisen ripulin aiheuttajista. Yleisimpiä ripulia aiheuttavia lajeja ovat Campylobacter jejuni ja C. coli. Oireet vaihtelevat lievästä vakavaoireiseen, veriseen ja vetiseen, suolistoinfektioon. Tärkeitä infektiolähteitä ovat huonosti kypsennetty siipikarjanliha ja juoma- ja uimavesi. Monien nisäkkäiden ja lintujen suolistossa esiintyy kampylobakteereita. Ne eivät yleensä aiheuta linnuille tauti, joten niitä pidetään kommensaaleina. Linnut ja nisäkkäät voivat kuitenkin saastuttaa uimavesiä ulosteillaan. Ulostesaastutusta tutkitaan yleensä indikaattoribakteerien avulla. Tällaisia indikaattoreita ovat esimerkiksi Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit ja Clostridium perfringens. Kampylobakteerin mikrobilääkeresistenssi erityisesti fluorokinoloneille on lisääntynyt 1990-luvulta lähtien, ja se on noussut merkittäväksi kansanterveydelliseksi uhaksi. E. colin resistenssitilannetta voidaan käyttää kuvaamaan gram-negatiivisten bakteerien resistenssitilannetta. Kampylobakteerien ja E. colin kvalitatiivista tutkimusta varten kerättiin 125 ulotenäytettä linnuista. Näytteistä 41 oli valkoposkihanhista ja 84 lokeista. Kampylobakteerien esiintyminen tutkittiin viljelymenetelmällä. Rikastus tehtiin Bolton liemessä ja viljeltiin sen jälkeen CCDA:lle (modified charcoal-cefoperazone-deoxycholate agar). Kampylobakteerit tunnistettiin tyypillisten pesäkkeiden ja gram-värjäyksen avulla. E. colit viljeltiin suoraan näytteenottotikusta mFC-agarille. Tyypilliset sinisenä kasvavat pesäkkeet luettiin alustaviksi E. coleiksi. Varmistus tehtiin osoittamalla E. colin β-glukuronidaasi entsyymi Colilert-liemessä. Lisäksi kerättiin 18 ulostenäytettä (13 valkoposkihanhista ja 5 lokeista) kvantitatiivista analyysia varten. Näytteistä määritettiin suolistoperäisten enterokokkien, E. colin, C.perfringensin ja kampylobakteerien määrät laimennossarjan avulla. Viideltä Helsingin uimarannalta kerättiin vesinäytteitä kolme kertaa kesän aikana. Niistä tutkittiin suolistoperäisten enterokokkien ja C. perfringensin määrät ja kampylobakteerien esiintyminen suodattamalla vettä ja viljelemällä suodatinkalvo. E. colin määrä tutkittiin Colilert-testillä. Mikrobilääkeresistenssi tutkittiin ulosteista ja uimavesistä eristetyistä E. coli ja kampylobakteerikannoista. Käytetyt mikrobilääkkeet olivat molemmille ampisilliini, siprofloksasiini ja tetrasykliini. Kampylobakteereista tutkittiin lisäksi erytromysiiniresistenssi. Menetelmänä käytettiin MIC-arvon määrittämistä Mueller-Hinton agarissa. Kampylobakteereita eristettiin 23 ulostenäytteestä (18,4%). Lokkien ulosteista 8:ssa (10%) oli kampylobakteereita ja valkoposkihanhien ulosteista 15:ssä (37%). Eristetyistä kannoista 7 (31%) oli C. jejunia. Lokkien ulosteista 58:sta eristetiin (69%) eristettiin E. coli, ja valkoposkihanhista 17:stä (41,5%). Kvantitatiivisissa tutkimuksissa havaittiin, että Ämmässuon kaatopaikalta kerätyissä lokkien ulosteissa oli sekä E. colia että suolistoperäisiä enterokokkeja paljon enemmän kuin valkoposkihanhissa. Helsingin uimavesistä ei löytynyt laissa määriteltyjä raja-arvoja ylittäviä bakteeripitoisuuksia. Kampylobakteereita esiintyi kerran kahdella uimarannalla. Tutkituista kampylobakteerikannoista (17 kpl) lähes kaikki olivat herkkiä tutkituille antibiooteille. Kaksi kannoista oli resistenttejä ampisilliinille. 76:sta E. coli -kannasta 5 oli ampisilliiniresistenttiä ja 4 tetrasykliiniresistenttiä. Muut kannat olivat herkkiä. Uimavesistä eristettiin yksi E. coli -kanta, joka olivat resistetti kaikille tutkituille mikrobilääkkeille. Linnuilla esiintyy kampylobakteereita, ja ne saattavat olla ihmisten kampylobakteeri-infektioiden lähde. Escherichia coli ja suolistoperäiset enterokokit eivät ole sopivia indikaattoribakteereita kuvaamaan valkoposkihanhien aiheuttamaa ulosteperäistä saastutusta luonnonvesissä. Helsingin uimavesien laatu vaikutti hyvältä. Mikrobilääkeresistenssi näyttää olevan lintujen ulosteissa esiintyvillä bakteereilla vähäistä, joten ne eivät todennäköisesti ole merkittäviä resistenssin levittäjiä. fi
dct.subject Escherichia coli
dct.subject Clostridium perfringens
dct.subject suolistoperäiset enterokokit fi
dct.subject lokki fi
dct.subject mikrobilääkeherkkyys fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype Tutkielma (Eläinlääketieteen lisensiaatti) fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151792
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Campylobacters (Campylobacter spp.) and the fecal indicator bacters in feces of gulls and Barnacle geese and the antibiotic resistance in campylobacters and Escherichia coli en
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dct.subject.ysa kampylobakteerit fi
dct.subject.ysa kolibakteerit fi
dct.subject.ysa enterokokit fi
dct.subject.ysa uimavesi fi
dct.subject.ysa lokit fi
dct.subject.ysa valkoposkihanhi fi
dct.subject.ysa mikrobilääkkeet fi

Files in this item

Files Size Format View
Aittamaa_Leena.pdf 145.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record